Προσωπογραφία του Franz Xaver von Predl


Δημοσιευμένα: Dec 31, 2017
Λέξεις-κλειδιά:
Αμβρακικός κόλπος Ιστορία Πρέβεζας Πρέβεζα Βόνιτσα Franz Xaver von Predl Πρεβεζάνοι συγγραφείς
Δημοσθένης Αρ. Δόνος
Περίληψη

Στις 6 Φεβρουαρίου 1833 ο Όθων φθάνει στο Ναύπλιο, την τότε πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, συνοδευόμενος από το βαυαρικό επικουρικό στρατιωτικό σώμα το οποίο κατά τα έτη 1833-1835 πραγματοποίησε πολλές αποστολές ανά την τότε ελληνική επικράτεια. Ο αριστοκρατικής καταγωγής Franz Xaver von Predl, ο οποίος υπηρέτησε στο σώμα ως αξιωματικός, μετά την επιστροφή του στη Βαυαρία δημοσίευσε τα ενθυμήματά του από την Ελλάδα.

Το παρόν άρθρο παρουσιάζει για πρώτη φορά μια σχολιασμένη μετάφραση και ιστορική ανάλυση των κεφαλαίων που αφιερώνονται στη χρονική περίοδο κατά την οποία ο v. Predl βρισκόταν με το τάγμα του στη Βόνιτσα και επισκέφτηκε στην αντίπερα όχθη του Αμβρακικού κόλπου –ο οποίος τότε αποτελούσε τη συνοριακή γραμμή μεταξύ των δύο επικρατειών– την τελούσα υπό οθωμανική κυριαρχία Πρέβεζα, όπως και την αρχαία Νικόπολη.

Επιπλέον, η αφήγηση του Predl αντιπαραβάλλεται με τις εντυπώσεις περιηγητών που επισκέφθηκαν την περιοχή κατά την ίδια περίπου περίοδο αλλά και με όσα καταγράφονται στα γνωστά, αλλά μεταγενεστέρως εκδοθέντα ενθυμήματα του Χριστόφορου Νέεζερ, ο οποίος υπηρέτησε επίσης στην ίδια περιοχή ως αξιωματικός του επικουρικού σώματος. Τοιουτοτρόπως, αποκομίζει κανείς μια εξαιρετικά εναργή ιστορική και κοινωνική εικόνα αυτού του μεθοριακού χώρου.

Αbstract
n the 6th February 1833, Otto of Bavaria, the elected king of Greece,
arrived at Nauplion, then capital of the newborn kingdom of Greece,
accompanied by a Bavarian auxiliary corps that between 1833 and 1835 undertook
various missions to many regions of the Greek state. Franz Xaver
von Predl, a Bavarian aristocrat, served at this corps as first lieutenant, and
immediately after his return to Germany published a book about his Greek
adventure. This article provides for the first time an annotated translation and
historical analysis of the chapters concerning Predl’s stay with the army at
the town of Vonizza as well as his visits in the Ottoman town of Preveza and
the nearby ancient Nicopolis, all located in the region of Ambracian Gulf,
then a borderline zone between Greece and the Ottoman Empire.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Κύρια άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Δημοσθένης Αρ. Δόνος
Διδάκτωρ αρχαιολογίας, διδάσκων στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας
Αναφορές
Βιβλιογραφία
ΒΑΣΙΛΑΣ Η.Β., 2012, Άπαντα, επιμ. Ν.Δ. Καράμπελας, Πρέβεζα
ΒΕΗΣ Ν.Α. (BEES), 1939, Ο F.X.M.A. von Predl και η συλλογή αυτού ελληνικών δημωδών ασμάτων, Αθήναι
ΒΕΝΙΑΝΑΚΗΣ ΗΛ.-Α., 2002, Η οριοθέτηση των ελληνοτουρκικών συνόρων και η Ηπειροθεσσαλία (1832-1836), Ηπειρωτικά Χρονικά 36, 25-73
ΒΕΡΝΙΚΟΣ Ν., 2012, Βόνιτσα. Ιστορικά κείμενα, τ. α΄, Αθήνα
ΔΟΝΟΣ Δ.Α., 2005, Η βενετική κατάληψη Πρέβεζας και Βόνιτσας το έτος 1717 σύμφωνα με την γερμανική μετάφραση της ιταλικής έκθεσης πεπραγμένων, Πρεβεζάνικα Χρονικά 41-42, 6-44
ΔΟΝΟΣ Δ.Α., 2007, Στρατηγήματα. Η κατάληψη της Πρέβεζας από τον
Morosini (1684) μέσα από συναφείς πηγές, Πρεβεζάνικα Χρονικά 43-
, 66-111
ΔΟΝΟΣ Δ.Α., 2009, Πολιτική, πειρατεία και τέχνη. Η δήωση της Πρέβεζας από τους ιππότες του Αγίου Στεφάνου το έτος 1605, Πρεβεζάνικα Χρονικά 45-46, 63-116
ΔΟΝΟΣ Δ.Α., 2010, Παρατηρήσεις για την πολεοδομική εξέλιξη της Πρέβεζας κατά το 17ο και 18ο αιώνα, στο: Μ. ΒΡΕΛΛΗ-ΖΑΧΟΥ – ΧΡ. ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ (Επιμ.), Πρέβεζα Β΄. Πρακτικά του Δεύτερου Διεθνούς Συμποσίου για την Ιστορία και τον Πολιτισμό της Πρέβεζας, 16-20 Σεπτ. 2009, Πρέβεζα, τ. Ι, 435-459
ΔΟΝΟΣ Δ.Α., 2011, Ο πόλεμος των λέξεων και των εικόνων. Τεκμήρια για τις βενετικές επιχειρήσεις στον Αμβρακικό κόλπο κατά τα έτη 1716
και 1717, Πρεβεζάνικα Χρονικά 47-48, 43-101
ΔΟΝΟΣ Δ.Α., 2013, Από τον Αραβαντινό στον Βασιλά. Σκέψεις για την ιστοριογραφία της Πρέβεζας, Πρεβεζάνικα Χρονικά 49-50, 383-429
ΔΟΝΟΣ Δ.Α., 2015, Bembo ή Sanudo; Οι βενετικές επιχειρήσεις στον Αμβρακικό κόλπο κατά το 1500 (m.v.) και η ιστοριογραφική τους περιπέτεια, Πρεβεζάνικα Χρονικά 51-52, 38-94
ΔΟΝΟΣ Δ.ΑΡ., 2017, 22 Οκτωβρίου 1717: Η λησμονημένη αρχή μιας νέας εποχής. Τριακόσια χρόνια από τη δεύτερη βενετική κατάκτηση της Πρέβεζας, Πρέβεζα
ΖΑΧΟΣ Κ.Λ., 2008, Άκτια. Αθλητικοί αγώνες των αυτοκρατορικών χρόνων στη Νικόπολη της Ηπείρου, Αθήνα
ΖΑΧΟΣ Κ.Λ., 2015, Αρχαιολογικός οδηγός Νικόπολης. Περιδιάβαση στο ιστορικό, ιερό και αστικό τοπίο, Αθήνα
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ν.Δ., 2005α, Ο Άγγλος θεολόγος Thomas S. Hughes στην Πρέβεζα και τη Νικόπολη, Πρεβεζάνικα Χρονικά 41-42, 52-144
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ν.Δ., 2005β, Ο Ιταλός πολιτικός Francesco Guicciardini στην Πρέβεζα και τη γύρω περιοχή, Ηπειρωτών Κοινόν 1, 59-92
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ Ν.Δ., 2011, William Goodison και Richard Burgess. Δύο λιγότερο γνωστοί περιηγητές στην Πρέβεζα και τη Νικόπολη, Πρεβεζά-
νικα Χρονικά 47-48, 139-198
ΚΑΣΙΜΑΤΗ Μ.Z. (Επιμ.), 2000, Αθήνα – Μόναχο. Τέχνη και πολιτισμός στη νέα Ελλάδα, κατάλογος έκθεσης, Αθήνα
ΚΑΣΤΑΝΗΣ Α., 2010, Το Βαυαρικό Επικουρικό Σώμα. Εθελοντές στρατιωτικοί στην Ελλάδα, στο: Γ.Τ. ΤΣΕΡΕΒΕΛΑΚΗΣ, Α. ΚΑΣΤΑΝΗΣ, Β. ΚΙΟΣΕΣ
et al., Η Ελλάδα την εποχή του Όθωνα, [Αθήνα], 42-55
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ., 1979, Ληστές και λησταντάρτες στην κεντρική Ελλάδα το1835-1836, Μνήμων 7, 118-134
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.Σ., 2005, Η ληστεία στην Ελλάδα (19ος αι.). Περί λύχνων αφάς, Θεσσαλονίκη
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ A., ΣΚΑΝΔΑΛΗ Μ. & ΣΥΝΕΣΙΟΥ Ε., 2000, Νικόπολη. Δύο περίπατοι, Πρέβεζα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ Α.Ι., 2010, Η πόλη της Πρέβεζας και η Νικόπολη από τα τέλη του 11ου έως τις αρχές του 20ού αιώνα, στο: Μ. ΒΡΕΛΛΗ-ΖΑΧΟΥ – ΧΡ. ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ (Επιμ.), Πρέβεζα Β΄. Πρακτικά του Δεύτερου Διεθνούς Συμποσίου για την Ιστορία και τον Πολιτισμό της Πρέβεζας, 16-20 Σεπτ. 2009, Πρέβεζα, τ. Ι, 3-31
ΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ 195
ΚΟΥΡΙΑ Α., 2016, Η Ελλάδα στην περιηγητική εικονογραφία – 15ος-19ος αιώνας – Ταυτότητες, ετερότητες, μεταμορφώσεις, Αθήνα
ΚΩΣΤΗΣ Κ., 2013, «Τα κακομαθημένα παιδιά της Ιστορίας». Η διαμόρφωση του νεοελληνικού κράτους. 18ος-21ος αιώνας, Αθήνα
ΛΕΟΝΤΗ Α., 1998, Τοπογραφίες ελληνισμού. Χαρτογραφώντας την πατρίδα, Αθήνα
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΕΥ., 2009, Χαρτογραφικές περιπέτειες της Ελλάδας 1821-1919. Με αφορμή ένα χειρόγραφο του Κωνσταντίνου Νίδερ (1898), [Αθήνα]
ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ Α., 2002, Η διάρθρωση του κυβερνητικού μηχανισμού κατά την περίοδο της απολυταρχίας, στο: Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΒΕΝΕΤΑΣ
(Επιμ.), 2002, Η Οθωνική Ελλάδα και η συγκρότηση του ελληνικού κράτους / Das Ottonische Griechenland. Aspekte der Staatswerdung, Αθήνα, 57-76
ΜΑΛΕΣΗΣ Δ.ΑΡ., 2004, Στρατιωτική Πολιτική & Θεμελίωση του Ελληνικού Κράτους. Οργάνωση, εκπαίδευση και λειτουργία του στρατού στην περίοδο της οθωνικής απολυταρχίας, Αθήνα
ΜΑΡΑΣ Κ., 2015, Η Ελλάδα της Ευρώπης. Ο Φιλελληνισμός ως πρώιμη μορφή ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης, Αθήνα
ΜΑΦΡΕΔΑΣ ΣΤ.Θ., 2018, Η Πρέβεζα στη νεοελληνική ποίηση. Ανθολογία, 2η έκδ., Πρέβεζα
ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ Γ., 2003, Ο ελαιώνας, τα λιοτρίβια και τα σαπουναργιά της Πρέβεζας, στο: Π. ΚΑΜΗΛΑΚΗΣ & Λ. ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗ (Επιμ.), Η ελιά
και το λάδι στον χώρο και τον χρόνο. Πρακτικά Συμποσίου, Πρέβεζα
-26 Νοεμβρ. 2000, Θεοφάνειος Σχολή, Αθήνα, 261-276
ΝΕΕΖΕΡ ΧΡ., 1911, Απομνημονεύματα των πρώτων ετών της ιδρύσεως του ελληνικού βασιλείου. (Μετάφρασις εκ του γερμανικού) – Εκδίδοντος Ιωάννου Χ. Νέεζερ, Κωνσταντινούπολη
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ. (Βυζάντιος), 1884, Δοκίμιον ιστορικής τινός περιλήψεως της ποτε αρχαίας και εγκρίτου Ηπειρωτικής Πόλεως Άρτης και της ωσαύτως νεωτέρας Πόλεως Πρεβέζης, Αθήνα
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΒΕΝΕΤΑΣ Α. (Επιμ.), 2002, Η Οθωνική Ελλάδα και η συγκρότηση του ελληνικού κράτους / Das Ottonische Griechenland.
Aspekte der Staatswerdung, Αθήνα
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ ΑΙ., 1977, Το ελληνικό κράτος από το 1833 ως το 1862 – Περίοδος απόλυτης μοναρχίας, στο: Ιστορία του
Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΓ΄, Αθήνα, 22-105
ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ Ε. & ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ ΜΕΡΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Κ. (Επιμ.), 1996, Η Ήπειρος, ο Αλή Πασάς και η Ελληνική Επανάσταση. Προξενικές εκθέσεις του William Meyer από την Πρέβεζα, τ. Α΄, Αθήνα
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΣΠ., 2018, Μια επιστολή επτανησιακού ενδιαφέροντος από το λανθάνον τμήμα του πρεβεζάνικου αρχείου Λουρόπουλου. Περιγραφή της επανάστασης του 1810 στους Παξούς, στο: Γ.Δ. ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ & Π.
ΤΖΙΑΒΑΡΑ (Επιμ.), Σελίδες ιστορίας και πολιτισμού. Τόμος αφιερωμέ-
νος στον Δημήτρη Ε.-Γ. Καρύδη, Κέρκυρα, 219-236
ΣΚΟΠΕΤΕΑ Ε., 1988, Το «Πρότυπο Βασίλειο» και η Μεγάλη Ιδέα. Όψεις του εθνικού προβλήματος στην Ελλάδα (1830-1880), Αθήνα
ΤΡΙΑΝΤΗ Ι., 2007, Ο Charles François Noël Champoiseau στο Άκτιο, στο:
Κ.Λ. ΖΑΧΟΣ (Επιμ.), Νικόπολις Β΄. Πρακτικά του Δευτέρου Διεθνούς
Συμποσίου για τη Νικόπολη (11-15 Σεπτεμβρίου 2002), Πρέβεζα, τ. Ι,
-56· τ. ΙΙ, 37-41
ΧΡΗΣΤΟΥ Θ., 1999, Τα σύνορα του ελληνικού κράτους και οι διεθνείς συνθήκες 1830-1947. Πρώτος τόμος: Τα πρώτα σύνορα του ελληνικού κράτους (1830-1832) – Τα πλήρη κείμενα των συνθηκών, Αθήνα
APPIAH K.A., 2015, Κοσμοπολιτισμός. Ηθική σε έναν κόσμο ξένων, Αθήνα
BAYERISCHE ZEITUNG, 1866, LXI. Jahrgang der Neuen Münchener Zeitung, Nr. 43, Montag 12 Februar 1866, München (φ. εφημερίδας)
BHABHA H.M., 1994, The location of culture, London
BRAUN J.M. (Επιμ.), 1837, Historische und malerische Wanderungen in Griechenland. Kriegs- und Reiseszenen aus dem neunzehnten Jahrhundert, Stuttgart
BURGESS R., 1835, Greece and the Levant or diary of a summer’s excursion in 1834: with epistolary supplements, τ. Ι-ΙΙ, London
FECKER E., 2016, Katharina von Predl, verheiratete Grassis de Predl (1790-1871). Leben und Werk, Maulburg
FRANK J., 1845, Übersicht der königlich bayerischen Armee und Benennung der verschiedenen Abteilungen derselben nach ihren bisherigen Inhabern, Augsburg
GAVRILIS G., 2008, The dynamics of interstate boundaries, New York
GAVRILIS G., 2010, Conflict and control on the Ottoman-Greek border, στο:
W. ZARTMAN (επιμ.), Understanding life in the borderlands. Boundaries in depth and motion, Athens/Georgia, 40-57
JANION E.R., 2015, Imaging Suli. Interaction between philhellenic ideas and Greek identity discourse, Frankfurt κ.α.
KOUKOURAKI K., 2009, Interkulturelle Beziehungen am Beispiel von Bayern
und Griechen unter Otto I. (1833-1843), Hamburg
LINDSAY CL., 2016, Travel writing and postcolonial studies, στο: C. THOMPSON
(Eπιμ.), The Routledge companion to travel writing, Oxon – New York,
-34
PAVLOGIANNIS O., ALBANIDIS E. & DIMITRIOU M., 2009, The Aktia of Nikopolis: New Approaches, Nikephoros 22, 79-102
PECKHAM S.R., 2008, Εθνικές ιστορίες, φυσικά κράτη. Εθνικισμός και πολιτική
ΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ 197
του τόπου στην Ελλάδα, Αθήνα
PETROPULOS J.A., 1985, Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο ελληνικό βα-
σίλειο 1833-1843, τ. Α΄, Αθήνα
PRATT M.L., 1992, Imperial eyes. Travel writing and transculturation, London
PREDL F.X. V., 1836, Erinnerungen aus Griechenland in den Jahren 1833-34
& 35, Würzburg
PREDL F.X.M.A. V., 1841, Erinnerungen aus Griechenland in den Jahren
, 1833, 1834 und 1835 nebst einer gedrängten Darstellung des
griechischen Freiheitskampfes von 1821 bis 1833, zweite vermehrte
Auflage, Würzburg
SAID E.W., 1996, Οριενταλισμός, Αθήνα
STRONG F., 1842, Greece as a kingdom or a statistical description of that country from the arrival of King Otto in 1833 down to the present time, London
TURCZYNSKI E., 2002, Bayerns Anteil an der Grenzsicherung Griechenlands, στο: Α. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΒΕΝΕΤΑΣ (Eπιμ.), Η Οθωνική Ελλάδα και η συγκρότηση του ελληνικού κράτους / Das Ottonische Griechenland. Aspekte der Staatswerdung, Αθήνα, 49-56
UYAR M. & ERICKSON E.J., 2009, A military history of the Ottomans. From Osman to Atatürk, Santa Barbara κ.α.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)