Συντακτική ομάδα

Συντακτική Επιτροπή

Vasiliki Georgiadou, Panteion University of Social and Political Sciences, Greece

Nicolas Demertzis, National and Kapodistrian University of Athens, Greece

Tereza Capelos, University of Birmingham, United Kingdom

Ηλίας Κατσούλης, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Spyridon Kodellas, National and Kapodistrian University of Athens, Greece

Επιστημονική Επιτροπή

Αθανάσιος Γκότοβος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Χρήστος Ροζάκης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Greece

Γιώργος Παγουλάτος, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Greece

Γρηγόριος Μολύβας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Greece

Νίκος Μαραντζίδης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Greece

Θάνος Λίποβατς, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Greece

Παναγιώτης Καζάκος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Greece

Περσεφόνη Ζέρη, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Greece

Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Greece

Αναστάσιος Γιαννίτσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Greece

Πέτρος Γέμτος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Greece

Στέλιος Βιρβιδάκης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Greece

Νίκος Αλιβιζάτος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Greece

Πηνελόπη Φουντεδάκη, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Greece

Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή

Jeffrey Alexander, Yale University, United States

Jack Barbalet, Hong Kong Baptist University, Hong Kong

Martin Jänicke, FU-Berlin, Germany

Nicos Mouzelis, London School of Economics, United Kingdom

Ioannis Papadopoulos, University of Lausanne, Switzerland

Dennis Smith, Loughborough University, United Kingdom

Ηλεκτρονική Έκδοση

Εύη Σαχίνη (Evi Sachini), Διευθύντρια|Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Βικτωρία Τσουκαλά (Victoria Tsoukala), Συντονιστής έκδοσης|Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Αλέξανδρος Ναυπλιώτης (Alexandros Nafpliotis), Συντονιστής έκδοσης|Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης