Πληροφορίες για Υπευθύνους βιβλιοθηκών

Ενθαρρύνουμε τους υπεύθυνους ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών να συμπεριλάβουν αυτό το περιοδικό στους καταλόγους ηλεκτρονικών περιοδικών που διαθέτουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ελεύθερης πρόσβασης εκδοτικό σύστημα του περιοδικού αυτού είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορεί να φιλοξενηθεί από βιβλιοθήκες προκειμένου το ακαδημαϊκό τους προσωπικό να μπορεί να το χρησιμοποιήσει για την έκδοση δικών του περιοδικών (βλέπε Open Journal Systems).