Πληροφορίες για Συγγραφείς

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε κείμενο προς δημοσίευση στο Δελτίο σας συνιστούμε να συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα Σχετικά με το Περιοδικό σχετικά με τους κανονισμούς και τις διαδικασίες του περιοδικού, καθώς και την ιστοσελίδα Οδηγίες προς Συγγραφείς.