Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονική υποβολή εργασιών

2016-11-06

Οι υποβολές άρθρων στο περιοδικό "Επιστήμη και Κοινωνία" γίνονται ηλεκτρονικά κατόπιν εγγραφής στην πλατφόρμα. Παρακαλούμε πατήστε εδώhttp://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/about/submissions#onlineSubmissions