Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Οι ηλεκτρονικοί σύμβουλοι ψήϕου στην ελλάδα


Δημοσιευμένα: Jun 7, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
Ηλεκτρονικοί Σύμβουλοι Ψήϕου
Κώστας Γεμενής
Γιάννης Κωνσταντινίδης
Βασιλική Τρίγκα
Περίληψη
Το άρθρο στοχεύει αϕ’ ενός στην τεχνική παρουσίαση των εργαλείων ηλεκτρονικών συμβούλων ψήϕου που έχουν σχεδιαστεί τα τελευταία χρόνια στην ελλάδα, αϕ’ ετέρου στην αποτύπωση των θεωρητικών πλεονεκτημάτων που συνεπάγεται η αξιοποίησή τους. ώς προς το τεχνικό σκέλος εστιάζει στη συγκριτική παρουσίαση της μεθοδολογίας σχεδιασμού συμβούλων ψήϕου του Preference-Matcher σε σχέση με άλλους στην ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και των δυνατοτήτων οπτικής απεικόνισής τους. ώς προς το θεωρητικό σκέλος υπογραμμίζει τις στοχεύσεις, χωρίς να παραλείπει και αναϕορές στους περιορισμούς, του σχεδιασμού ηλεκτρονικών συμβούλων ψήϕου διακρίνοντας τρία διαϕορετικά επίπεδα: (α) το ατομικό με σημείο αναϕοράς κάθε ψηϕοϕόρο· (β) το συλλογικό με σημείο αναϕοράς τη λειτουργία της δημοκρατίας· και (γ) το ειδικό με σημείο αναϕοράς την επιστημονική κοινότητα.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Κώστας Γεμενής, πανεπιστήμιο Twente

Επίκουρος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Twente (Ολλανδία)

Γιάννης Κωνσταντινίδης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Επίκουρος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Βασιλική Τρίγκα, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Λέκτορας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)