Η συμβολή των Ηνωμένων Εθνών στην επανασύνδεση της βιώσιμης ανάπτυξης με την προστασία του περιβάλλοντος


Μελετώντας την Ελλάδα της Κρίσης Ι: Ρατσισμός – Ξενοφοβία - Συνωμοσιολογία
Δημοσιευμένα: May 10, 2018
Λέξεις-κλειδιά:
Ηνωμένα Έθνη βιώσιμη ανάπτυξη κλιματική αλλαγή
Γιώργος Δικαίος
Περίληψη
Τα Ηνωμένα Έθνη στην προσπάθειά τους να καταπολεμήσουν τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η διεθνής κοινότητα, δημιούργησαν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Οι Στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν ένα ευρύτατο πεδίο δράσεων με στόχο την προώθηση τόσο της διακρατικής όσο και της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των ανθρώπων του κόσμου. Πέρα από την παρουσίαση των Στόχων και των τρόπων εφαρμογής τους, στο παρόν άρθρο γίνεται και συζήτηση για τη συμβολή των Ηνωμένων Εθνών στην προσπάθεια να διασυνδεθεί η ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος (και δη με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής), καθώς η τελευταία πλέον θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα βήματα για τη βελτίωση της ανθρώπινης διαβίωσης στον πλανήτη.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Γιώργος Δικαίος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Βοηθός Ερευνητής, Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής