Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Ανατροπές και Ανακατατάξεις στην Κορυφή της Εισοδηματικής Πυραμίδας στα Χρόνια της Κρίσης


Δημοσιευμένα: Jan 9, 2018
Αναστάσιος Γιαννίτσης
Σταύρος Ζωγραϕάκης
Περίληψη
Στη διάρκεια της κρίσης συντελούνται εξαιρετικά μεγάλες ανακατατάξεις και μεταβολές στα εισοδήματα των νοικοκυριών. Στο άρθρο αυτό εξετάζουμε τις εισοδηματικές ανατροπές που καταγράϕονται στην κορυϕή της εισοδηματικής ιεραρχίας, αναλύοντας το πλουσιότερο χιλιοστημόριο της κατανομής εισοδήματος στο διάστημα 2008-2012. Η οικονομική κρίση έχει δείξει ότι και στην κορυϕή τα πράγματα δεν είναι ακίνητα και παγωμένα. Κάποια νοικοκυριά κατορθώνουν να διατηρήσουν τα υψηλά τους εισοδήματα ανέπαϕα, κάποια άλλα μετρούν μεγάλες απώλειες, ενώ τέλος μια νέα και πολύ πλούσια ανερχόμενη ομάδα νοικοκυριών θα καταλάβει τις κενές θέσεις που άϕησαν τα προηγούμενα νοικοκυριά στα υψηλότερα δεκατημόρια, αν και με χαμηλότερο ύψος εισοδήματος. Η επικέντρωση στις εξελίξεις στο ανώτατο εισοδηματικό στρώμα θα ϕωτίσει πλευρές της ανακατάταξης των εισοδημάτων που δεν έχουν άλλοτε εξεταστεί.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Σταύρος Ζωγραϕάκης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αναπληρωτής Πρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών