Μάνος Ματσαγγάνης, Χρύσα Λεβέντη, Ελένη Καναβιτσά & Μαρία Φλεβοτόμου, Μια αποδοτικότερη πολιτική για την καταπολέμηση της ακραίας ϕτώχειας, Διανέοσις Αθήνα Απρίλιος 2017.


Δημοσιευμένα: Jan 9, 2018
Νίκος Σαρρής
Μαρία Πετράκη
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Βιβλιοκριτικές
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.