Για την Κοινωνία Πολιτών


Μελετώντας την Ελλάδα της Κρίσης Ι: Ρατσισμός – Ξενοφοβία - Συνωμοσιολογία
Δημοσιευμένα: May 10, 2018
Λέξεις-κλειδιά:
Κοινωνία Πολιτών Ελλάδα Κρίση
Νικόλαος Δεμερτζής
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Βιβλιογραφικά δοκίμια
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Νικόλαος Δεμερτζής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καθηγητής
Αναφορές
Αφουξενίδης, Α. (2015). «Η κοινωνία πολιτών στην εποχή της κρίσης». Στο Ν. Γ. Γεωργαράκης και Ν. Δεμερτζής (επιμ.) Το πολιτικό πορτραίτο της Ελλάδας. Κρίση και η αποδόμηση του Πολιτικού. Αθήνα: ΕΚΚΕ.
Αφουξενίδης, Α.& Συρακούλης, Κ. (2008). «Ανάμεσα στο κράτος και στην αγορά: διερευνώντας ζητήματα διοίκησης και διαχείρισης από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις». Στο Κ. Συρακούλης & Α. Αφουξενίδης (επιμ.) Η δυναμική και τα όρια της κοινωνίας πολιτών. Αθήνα: εκδ. Προπομπός.
Alexander, J. (2006). The Civil Sphere. Νέα Υόρκη: Oxford UniversityPress.
Βούλγαρης, Γ. (2006). «Κράτος και κοινωνία πολιτών στην Ελλάδα: Μια σχέση προς επανεξέταση;». Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης 28: 5-33.
Δεμερτζής, Ν. (2015). «Προλογίζοντας την αποδόμηση του πολιτικού». Στο Ν. Γ. Γεωργαράκης και Ν. Δεμερτζής (επιμ.) Το πολιτικό πορτραίτο της Ελλάδας. Κρίση και η αποδόμηση του Πολιτικού. Αθήνα: Gutenberg/ΕΚΚΕ.
Edwards, Μ. (2009). Civil Society. Cambridge: Polity Press (2η έκδοση).
Gellner, Ε. (1996). Η κοινωνία πολιτών και οι αντίπαλοί της. Συνθήκες ελευθερίας (εισαγωγή Βασιλική Γεωργιάδου, επιμ. Ηλίας Κουσκουβέλης, μτφρ. Ηρακλεία Στροίκου). Αθήνα: Παπαζήσης.
Ιορδάνογλου, Χ. (2013). Κράτος και ομάδες συμφερόντων. Μια κριτική της παραδεδεγμένης σοφίας. Αθήνα: Πόλις.
Ροζάκου, Κ. (2008). «‘Κοινωνικότητα’ και ‘κοινωνία αλληλεγγύης’. Η περίπτωση ενός εθελοντικού σωματείου». Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης 32: 95-120.
Sartori, G. (1984). «Guidelines for Concept Analysis» στο Sartori, G. (επ.) Social Science Concepts. A Semantic Analysis. Beverly Hills/London/New Delhi: Sage Publications.
Σωτηρόπουλος Δ., Α. (2004). « Η κοινωνία πολιτών στην Ελλάδα: ατροφική ή αφανής;» στο Δ. Α. Σωτηρόπουλος (επιμ.). Η άγνωστη κοινωνία πολιτών, Αθήνα: εκδ. Ποταμός.