Προσφυγική Κρίση & "Αντιπροσφυγική Κινητοποίηση: Μια καταγραφή των ρατσιστικών επιθέσεων με αιχμή το προσφυγικό στην Ελλάδα (2015- 2017)


Δημοσιευμένα: Jan 21, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Άκρα δεξιά Πολιτική βία Χρυσή Αυγή Προσφυγική κρίση
Κάρμεν Δημήτριος Μίσιου
Περίληψη

Το παρόν κείμενο αποπειράται να παρουσιάσει συνοπτικά ορισμένα πρώτα στοιχεία και συμπεράσματα όσον αφορά τις πράξεις βίας με αιχμή την προσφυγική κρίση. Η καταγραφή και η κωδικοποίηση των δεδομένων κατέδειξε τις μορφές βίας, τους διάφορους τύπους δραστών, αλλά και τους στόχους των επιθέσεων. Από τα ευρήματα προέκυψε ότι οι επιθέσεις έλαβαν χώρα σε ένα σημαντικό τμήμα της ελληνικής επικράτειας, ενώ υπερίσχυσαν σε περιοχές με αυξημένη συγκέντρωση προσφύγων. Οι μορφές βίας διακρίνονται από πιο ήπιες σε περισσότερο σκληρές καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ενεργειών και βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση με τον τύπο του δράστη. Επιπλέον, η παρουσία της Χρυσής Αυγής (ΧΑ), όπως και άλλων ακροδεξιών οργανώσεων, είναι συνυφασμένη με την άσκηση άμεσης και σκληρής βίας, ενώ οι στόχοι των επιθέσεων ήταν κατά κύριο λόγο πρόσωπα και συγκεκριμένα οι πρόσφυγες. Παρ’ όλα αυτά έχουν καταγραφεί επιθέσεις εναντίον υλικών στόχων, αλλά και Ελλήνων πολιτών. Καταληκτικά, η αντιπροσφυγική κινητοποίηση και οι αντίστοιχες πράξεις βίας φαίνεται να συνδέονται τόσο με τη δυναμική και το οργανωτικό υπόβαθρο των τοπικών οργανώσεων της ΧΑ όσο και με την αυθόρμητη εμπλοκή πολιτών -ενδεχομένως εξαιτίας της πολιτικής επιρροής της οργάνωσης-. Περιβάλλοντα όπως οι πύλες εισόδου του προσφυγικού πληθυσμού ευνοούν την πολυεπίπεδη εμφάνιση του φαινομένου.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.