Η Ελληνική κοινωνία: Προ-νεωτερική, νεωτερική ή κάτι άλλο;


Δημοσιευμένα: Jan 21, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Ελληνική Κοινωνία Νεωτερικότητα
Ηλίας Κατσούλης
Περίληψη
Στη μελέτη που ακολουθεί η αφετηριακή υπόθεση είναι εκεί- νη της ‘εξαρτημένης τροχιάς’ [path dependency]. Στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία δύο εκδοχές της εξαρτημένης τροχιάς συζητιούνται περισσότερο: η ευρεία και η στενότερη εκδοχή (Pierson 2000).
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Βερέμης, Θ. & Γ. Κολιόπουλος (2006). Ελλάς. Η σύγχρονη συνέχεια. Από το 1821 μέχρι σήμερα, Αθήνα: Καστανιώτης.
Βερέμης, Θ. & Γ. Κολιόπουλος (2012). Νεότερη Ελλάδα. Μια
ιστορία από το 1821, Αθήνα: Πατάκης.
Bloch H. & S.H.K. Tang (2004). ‘Deep Determinants of Economic
Growth: Institutions, Geography and Openess to Trade’, Progress
in Development Studies, 4 (3).
Capoccia, G. & D. Kelemen (2007). ‘The Study of Critical Junctures. Theory, Narrative and Counterfactuals in Historic Institutionalism’, World Politics, 59.
∆ερτιλής, Γ. (2010). Ιστορία του ελληνικού κράτους, 1830-1920,
έκτη αναθεωρημένη και συμπληρωμένη έκδοση, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.
∆ερτιλής, Γ. (2016). Επτά πόλεμοι, τέσσερις εμφύλιοι, επτά πτωχεύσεις, 1821-2016, Αθήνα: Πόλις.
Featherstone, K., & ∆. Παπαδημητρίου (2010). Τα όρια του
εξευρωπαϊσμού. ∆ημόσια πολιτική και μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, Αθήνα: εκδόσεις Οκτώ.
Geertz, C. (2003). Η ερμηνεία των πολιτισμών, μτφρ. Θ. Παραδέλλης, Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
Hofstede, G. (2011). ‘Dimensionalizing Cultures: The Hofstede
Model in Context’, Online Readings in Psychology and Culture,
(1).
Hogan, J. & D. Doyle (2007). ‘The Importance of Ideas: An a priori Critical Juncture Framework’, Canadian Journal of Political
Science, 40 (4).
Hsee, C. & E. Weber (1999). ‘Cross-National Differences in Risk
Preference and Lay Predictions’, Journal of Behavioral Decision-Making, 12 (2).
Κατσούλης, Η. (2017). ‘Η νεοελληνική κοινωνία: “μεταξύ” εκσυγχρονισμού και παράδοσης’, The Books’ Journal, 73, Ιανουά-
ριος.
Κωστής, Κ. (2013). ‘Τα κακομαθημένα παιδιά της Ιστορίας’. Η
διαμόρφωση του νεοελληνικού κράτους, 18ος αιώνας-21ος αιώνας,
Αθήνα: Πόλις.
Mahoney, J. (2000). ‘Path Dependence and Historical Sociology’, Theory and Society, 24.
Μαυρογορδάτος, Γ. (2017). Μετά το 1922. Η παράταση του διχασμού, Αθήνα: Πατάκης.
North, D. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press.
North, D. (1994). ‘Economic Performance through Time (Nobel Price Lecture 09/12/1993)’, The American Economic Review, 84 (3).
Pierson, P. (2000). ‘Increasing Returns, Path Dependence and the Study of Politics’, The American Political Science Review, 42 (2).
Rodrik, D. (2003). Growth Strategies, Cambridge, Mass. 02138 (September version).
Rodrik, D. (ed.) (2003a). In Search of Prosperity, Princeton University Press.
Rodrik D. & A. Subramanian (2003). ‘The Primacy of Institutions (and what this does not mean)’, Finance and Development, June.
Slater, D. & E. Simmons (2010). ‘Informative Regress: Critical Antecedents in comparative Politics’, Comparative Political Studies, 43 (7).
Soifer, H.D. (2009). ‘What is a Critical Juncture? Permissive and Productive Conditions in Historical Causation’, APSA.
Στουρνάρας, Γ. (2017). ‘Αναζητώντας τη μεταρρύθμιση στη νεότερη και σύγχρονη Ελλάδα’, Ελληνική Ένωση, Οκτώβριος.
Σωτηρόπουλος, ∆. (2001). Η κορυφή του πελατειακού κράτους. Οργάνωση, στελέχωση και πολιτικοποίηση των ανώτερων βαθμίδων της κεντρικής διοίκησης στην Ελλάδα, 1974-2000, Αθήνα: Ποταμός.
Tan, J. (2011). ‘Cross-Cultural Risk-Behavior in Financial Decisions and Cushion Hypothesis’, CMC Senior Thesis, paper 168.
Tibi, B. (1995). Krieg der Zivilizationen. Politik und Religion zwischen Vernunft und Fundamentalismus, Hamburg: Hoffman und Campe.
Weber, E. & C. Hsee (1998). ‘Cross-Cultural Differences in Risk Perception, but Cross-Cultural Similarities in Attitudes towards Perceived Risk’, Management Science, 44 (9).
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)