Η ψυχολογία της παραπληροφόρησης: Αποδοχή και αντιμετώπιση


Δημοσιευμένα: Φεβ 12, 2024
Αντώνης Γαρδικιώτης
Αχιλλέας Πηλιούσης
Περίληψη

Η παρούσα ανασκόπηση συζητά τα πρόσφατα δεδομένα της ψυχολογικής έρευνας σχετικά με το ζήτημα της παραπληροφόρησης. Εστιάζει στους ψυχολογικούς μηχανισμούς οι οποίοι εξηγούν το γιατί οι άνθρωποι αποδέχονται την παραπληροφόρηση και το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Σχετικά με τους παράγοντες αποδοχής, η σχετική έρευνα οργανώνεται γύρω από τρεις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις, τη γνωσιοκεντρική (η παραπληροφόρηση ως αποτέλεσμα νωθρής ατομικής σκέψης), την κινητηριακή (η παραπληροφόρηση ως αποτέλεσμα παρακινούμενης νόησης που μεροληπτεί υπέρ των ταυτοτήτων του ατόμου), και την ιδεολογική (η παραπληροφόρηση ως κομμάτι της κοινωνικής σκέψης και ιδεολογίας). Οι στρατηγικές αντιμετώπισης κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το εάν αυτές εφαρμόζονται πριν (προ-κατάρριψη) ή μετά (μετα-κατάρριψη) την έκθεση στην παραπληροφόρηση.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Αχιλλέας Πηλιούσης, ΑΠΘ

Υποψήϕιος Διδάκτορας