Αναζητώντας το ελάχιστο πολιτειακό (πολυπολιτισμικό;) όριο: η μετανάστευση στην Ελλάδα της κρίσης


Δημοσιευμένα: Jul 20, 2015
Δημήτρης Χριστόπουλος
Περίληψη
No abstract
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Alba, R. & Nee, B. (2011). ‘Θεωρία της αφομοίωσης, παλιά και νέα’, στο Λ. Βεντούρα (επιμ.), Μετανάστευση και κοινωνικά σύνορα. Διαδικασίες αφομοίωσης, ενσωμάτωσης η αποκλεισμοί). Αθήνα: Νήσος.
Balibar, Ε. (2005). Πολίτικη και αλήθεια. Αθήνα: Νήσος.
Barry, Β. (2001). Culture and Equality-An egalitarian Critique of Multiculturalism. Oxford: Polity Press.
Βέμπερ, M. (1957). Η Πολιτική ως επάγγελμα. Αθήνα: Παπαζήσης.
Benjamin, W. (2011). Για μια κριτική της βίας. Αθήνα: Εναλλακτικές Εκδόσεις.
Βεντούρα, Λ. (επιμ.) (2011). ‘Γηγενείς/μετανάστες: Οροθέτηση και μετατόπιση κοινωνικών συνόρων’, στο της ιδίας (επιμ.), Με τανάστευση και κοινωνικά σύνορα. Διαδικασίες αφομοίωσης, ενσωμάτωσης ή αποκλεισμού, Αθήνα: Νήσος.
Bommes, Μ. & Geddes, A. (2000). 'Introduction. Immigration and the Welfare State’, στο των ιδίων (επιμ.), Immigration and Welfare: Challenging the Borders of the Welfare State. London: Routledge.
Brubaker, R. (2011). ‘Η επιστροφή της αφομοίωσης; Αλλάζοντας προσεγγίσεις για τη μετανάστευση και τα παρεπόμενά της στη Γαλλία, τη Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες’, στο Λ. Βεντούρα (επιμ.), Μετανάστευση και κοινωνικά σύνορα. Διαδικασίες αφομοίωσης, ενσωμάτωσης η αποκλεισμού. Αθήνα: Νήσος.
Castel, R. (2011). Όι δυσμενείς διακρίσεις. Το έλλειμμα της ιδιότητας του πολίτη στους νέους των προαστίων’, στο Λ. Βεντούρα (επιμ.), Μετανάστευση και κοινωνικά σύνορα. Διαδικασίες αφομοίωσης, ενσωμάτωσης ή αποκλεισμού. Αθήνα: Νήσος.
Γκολφινόπουλος, Α. (2007) ‘Έλληνας ποτέ ...’. Αλβανοί και ελληνικός Τύπος τη νύχτα της 4ης Σεπτεμβρίου 2004. Ιωάννινα: Ισνάφι.
Dancygier, R. Μ. (2010). Immigration and Conflict in Europe. Cambridge: Cambridge University Press.
Elizier, B. R. (1998). ‘The Israeli experience in Multiculturalism’, στο R. Baubock & J. Rundell (επιμ.), Blurred Boundaries: Migration, Ethnicity, Citizenship. Aldershot: Ashgate.
Fangen, K., Fossan, K. & Mohn, F. A. (επιμ.) (2010). Inclusion and Exclusion of Young Adult Migrants in Europe: Barriers and Bridges. London: Ashgate.
Freedman, J. (2004). Immigration and Insecurity in France. London: Ashgate.
Gans, H. (1992). ‘Comment: Ethnic invention and acculturation, a bumpy-line approach’, Journal of American Ethnic History, 12, 1: 42-52.
Gordon, M. (1964). Assimilation in American Life, the Role of Race, Religion and National Origin. New York: Oxford University Press.
Hall, S. (2000). ‘The Multi-cultural Question’, στο B. Hesse (επιμ.), Un/settled Multiculturalism. London: Zed Press.
Joppke, C. (1998). ‘Why Liberal States Accept Unwanted Immigration’, World Politics 50: 266-293.
Kymlicka, W. (2005). Η πολιτική φιλοσοφία της εποχής μας. Αθήνα: Πόλις.
Le Goff, J. (2006). Η Ευρώπη γεννήθηκε τον Μεσαίωνα; Αθήνα: Πόλις.
Λιάκος, Α. (2011). Αποκάλυψη, Ουτοπία και Ιστορία. Οι μεταμορφώσεις της ιστορικής συνείδησης. Αθήνα: Πόλις.
Μαρξ, Κ. (1982). Η 18η Μπρυμαίρ τον Λουδοβίκου Βοναπάρτη. Αθήνα: Θεμέλιο.
Μπαλιμπάρ, Ε. (1996). Ο Σπινόζα και η πολιτική. Αθήνα: Εστία.
Μπαλτσιώτης, Λ. (1997) ‘Η πολυγλωσσία στην Ελλάδα’, Σύγχρονα Θέματα, 63: 89-95.
Μπαλτσιώτης, Λ. (2004), Εκδοχές της ελληνικής εθνικής ιστορίας του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα στο λόγο των αρ- βανίτικων κοινοτήτων σήμερα’, πρακτικά συνεδρίου ‘Η ιστορία ως διακύβευμα. Μορφές σύγχρονης ιστορικής κουλτούρας’, Ηί- storein/Ιστορείν, 4.
Müller, J.-W. (2012). Συνταγματικός πατριωτισμός. Αθήνα: Παπα- ζήσης.
Παπαστυλιανός, X. (2012). ‘Πρόλογος’, στο J.-W. Müller, Συνταγματικός πατριωτισμός, Αθήνα: Παπαζήσης.
Παρσάνογλου, Δ. (2009) ‘Όταν οι κοινωνικές επιστήμες αναπαράγουν ιδεολογικά άλλοθι του “ξαφνιάσματος” της ελληνικής κοινωνίας από τη μετανάστευση’, στο Μ. Παύλου & Α. Σκου- λαρίκη (επιμ.), Μετανάστες και μειονότητες-Λόγος και πολίτικες, Αθήνα: Βιβλιόραμα.
Tsitselikis, Κ. (2012). Old and New Islam in Greece. From Historical Minorities to Immigrant. Herndon, VA: Brill.
Tully, J. (1995). Strange Multiplicity. Constitutionalism in the age of diversity. Cambridge: Cambridge University Press.
Χριστόπουλος, Δ. (2002). Η ετερότητα ως σχέση εξουσίας. Αθήνα: Κριτική.
Χριστόπουλος, Δ. (2004). Όι μετανάστες στην ελληνική πολιτική κοινότητα’, στο: Μ. Παύλου & Δ. Χριστόπουλος (επιμ.), Η Ελλάδα της μετανάστευσης. Αθήνα: Κριτική.
Ψαρράς, Δ. (2012). Η Μαύρη Βίβλος της Χρυσής Αυγής. Ντοκουμέντα από την ιστορία και τη δράση μιας ναζιστικής ομάδας. Αθήνα: Πόλις.