Πάθη και πολιτική: Τα διακυβεύματα της δημοκρατίας


Δημοσιευμένα: Sep 24, 2015
Chantal Mouffe
Περίληψη
Στην πολιτική επιστήμη έχει κυριαρχήσει τα τελευταία δέκα, περίπου, χρόνια η αντίληψη ότι το συγκρουσιακό μοντέλο της πολιτικής, η αντίθεση Δεξιάς-Αριστερός, έχει ήδη ξεπεραστεί από τις διαδικασίες συναινετικής πολιτικής που εφαρμόζονται, προπάντων, στις δυτικές δημοκρατίες. Η αντίληψη αυτή, που παραδειγματικά καταγράφεται στο έργο του U. Beck και του Α. Giddens, επεξεργάζεται το μοντέλο της δεύτερης ή ανακλαστικής νεωτερικότητας που υπερβαίνει την αντίθεση φίλου-εχθρού (C. Schmitt), η οποία χαρακτηρίζει τις βιομηχανικές κοινωνίες της πρώτης νεωτερικότητας. Αντ’ αυτού προτείνουν ένα μοντέλο υπο-πολιτικής, που έχει ως κύριο άξονα την υπέρβαση προβλημάτων τα οποία αποτελούν προβλήματα ζωής ή θανάτου για τις κοινωνίες του παρόντος. Στην αντίληψη αυτή αντιπαραβάλλεται ένα μοντέλο πολιτικής που, εκκινώντας από την αναγνώριση της εξακολουθητικής ύπαρξης αντιθέσεων στις σύγχρονες κοινωνίες, συμβάλλει στη δημιουργία μιας ‘δυναμικής αγωνιστικής’ -με την έννοια της αντιπαλότητας ιδεών και συμφερόντων- δημόσιας σφαίρας, στο πλαίσιο της οποίας αντιπροτείνονται πολιτικές που εκφράζουν τις μη αρθριομένες επιθυμίες των μαζών.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.