Πολιτική κουλτούρα, πολιτικά κόμματα και δημοκρατία στην περιοχή των Άνδεων


Δημοσιευμένα: Σεπ 24, 2015
H. C. F. Mansilla
Περίληψη
Στην ανάλυση που ακολουθεί ερευνάται η σχέση πολιτικής κουλτούρας, πολιτικών κομμάτων και δημοκρατίας στην περιοχή των Άνδεων. Η πολιτική κουλτούρα είναι προϊόν της ώσμωσης παραδοσιακών δοξασιών και τρόπων ζωής των γηγενών με τη φορτωμένη με έντονα στοιχεία αυταρχισμού της αραβο-ισλαμικής κληρονομιάς ισπανο- ηβιρική κουλτούρα. Προϊόν αυτής της ώσμωσης είναι ένας τύπος κουλτούρας στην οποία συνυπάρχουν αξίες και στάσεις που φτάνουν μέχρι τα βάθη της τοπικής κουλτούρας με σύγχρονες αξίες που χαρακτηρίζουν μοντέρνους πολιτισμούς. Αυτή η ‘συμπτωτότητα’ (simultaneousness) διαφορετικών πολιτισμών (cultures) στην ίδια περιοχή εμποδίζει τον εκσυγχρονισμό προπάντων του πολιτικού/κομματικού συστήματος, γεγονός που αποδει- κνύεται με την επιστροφή σε παραδοσιακές στάσεις και συμπεριφορές κάθε φορά που επιτυγχάνεται μια κάποια πρόοδος στην υιοθέτηση φιλελεύθερων αρχών και δημοκρατικών διαδικασιών. Σημασία δίνεται στη διαπίστωση ότι είναι οι τυπικές ελίτ στις οποίες αναδεικνύονται με πολύ σαφή τρόπο οι περίπλοκοι δεσμοί της σύγχρονης με την παραδοσιακή κουλτούρα. Οι συντηρητικές αξίες, καλυμμένες με έναν επαναστατικό μανδύα, επιβιώνουν εμφανιζόμενες ως προοδευτικές και αντικομφορμιστικές. Οι ίδιοι διανοούμενοι οι οποίοι, στο παρελθόν, έβλεπαν τη λύτρωση των λαών στη σοσιαλιστική επανάσταση πιστεύουν, τώρα, ότι ο φιλελεύθερος εκσυγχρονισμός και η εφαρμογή των κανόνων της φιλελεύθερης αγοράς θα μετατρέψουν τη Λατινική Αμερική σε "Άπω Δύση".
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.