Μελέτη διαιρετικών τομών εκλογέων και υποψηφίων στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίπολο: Συγκλίσεις και αποκλίσεις


Δημοσιευμένα: Αυγ 7, 2015
Ευτυχία Τεπέρογλου
Θεόδωρος Χατζηπαντελής
Ιωάννης Ανδρεάδης
Περίληψη

Το άρθρο επιχειρεί να εξετάσει τις διαιρετικές τομές τοο θεωρητικού υποδείγματος των Lipset & Rokkan όσο και δύο άλλου τόπου διαιρέσεις που συγκροτούνται από τις τοποθετήσεις στον άξονα Αριστερά-Δεξιά (‘εθνικό δίπολο’) και στον αντίστοιχο του ευρωπαϊκού και αντιευρωπαϊκοό προσανατολισμού (ευρωπαϊκό δίπολο’). Η μελέτη εστιάζει στην Ελλάδα. με επίκεντρο τις εκλογικές αναμετρήσεις της περιόδου 2004 έως και 2007. Αρχικώς, αναλύεται το θεωρητικό υπόδειγμα των Lipset & Rokkan, καθώς και η συμβολή των νεότερων προσεγγίσεων. Στη συνέχεια, εξετάζονται οι ανωτέρω διαιρετικές τομές τόσο στους υποψήφιους βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ των βουλευτικών εκλογών του 2007, όσο και στο αντίστοιχο εκλογικό τους οώμα. Συμπληρωματικά, παρουσιάζονται και αποτελέσματα από τους ψηφοφόρους των μικρότερων κομμάτων. Τόσο ο εθνικός άξονας της αντίθεσης ‘Αριστερά-Δεξιά’, όσο και ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός αποτυπώνουν ένα ενδιαφέρον πλαίσιο διαμόρφωσης πολιτικών αντιπαραθέσεων σε επίπεδο υποψηφίων και εκλογέων. Σημαντική διαιρετική τομή αναφύεται και από τη διερεόνηση της συχνότητας εκκλησιασμού. Η παρούσα 'διευρυμένη' προσέγγιση των διαιρετικών τομών πλαισιώνεται από πλούσιο ερευνητικό υλικό. Στην περίπτωση των υποψηφίων στηρίζεται στην επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας υποψηφίων στο πλαίσιο του διεθνούς ερευνητικού προγράμματος Comparative Candidate Survey, ενώ στην περίπτωση των εκλογέων η ανάλυση στηρίζεται σε ποικίλες προεκλογικές και μετεκλογικές έρευνες.
*

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.