Πολιτισμικές σπουδές, διανοούμενοι και νεολαία


Δημοσιευμένα: Aug 7, 2015
Henry A. Giroux
Μιράντα Χρίστου
Περίληψη
Σε αυτή τη συνέντευξη ο Henry A. Giroux αναλύει την πολύπλοκη σχέση ανάμεσα στην παιδαγωγική και τον χώρο των πολιτισμικών σπουδών μέσα από το συχνά φτιαχτό χάσμα ανάμεσα στην πράξη και τη θεωρία/διανόηση. Εξηγεί επίσης πώς η σύγχρονη κρίση του ρόλου των διανοουμένων είναι σύμπτωμα αυτού του χάσματος και αναλύει την ευθύνη τους σε θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης, ειδικά σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης. Τέλος, αναφέρεται στη θέση της νεολαίας στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Bauman, Ζ. (2008). The Art of Life, London: Polity Press.
Couldry, N. (2000). Inside Culture: Re-imagining the method of cultural studies. London: Sage Publications.
Freire, P. & D. Macedo (1987). Literacy: Reading the Word and Reading the World. London: Routledge & Kegan Paul.
Hall, S. (1997). Representations: Culture Representations and Signifying Practices. London: Sage Publications.
Johnson, R. (2004). The Practice of Cultural Studies, με τους D. Chambers, P. Raghuram & E. Tincknell. London: Sage Publication.
Nealon, J. & S. Searls Giroux (2003). The Theory Toolbox: Critical Concepts for the Humanities, Arts and Social Sciences. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
Williams, R. (1958). Culture and society, London: Chatto and Windus.
Willis, P. E. (1978). Profane Culture. London: Rutledge & Kegam Paul.
Willis, P. E. (1977). Learning to Labour: how working class kids get working class jobs. Aldershot: Gower.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)