Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Η εμπιστοσύνη ως κοινωνικό συναίσθημα


Δημοσιευμένα: Sep 24, 2015
Νίκος Δεμερτζής
Περίληψη

Μολονότι συνδέονται, οι έννοιες του κοινωνικού κεφαλαίου και της εμπιστοσύνης εξακολουθούν να περιβάλλονται από ασάφεια και εναντιωματικές θεωρήσεις. Στο άρθρο αυτό εξετάζονται οι ομοιότητες και οι διαφορές της ορθολογικής και της κοινωνιολογι- κής-πολιτισμικής θεώρησης της εμπιστοσύνης και υποστηρίζεται ότι, σε τελευταία ανάλυση, η ‘εμπιστοσύνη’ έχει νόημα όταν ιδωθεί ως κοινωνικό συναίσθημα παρά ως ωφελιμιστικός υπολογισμός γνωστικού τύπου. Επίσης, γίνεται χρήση ποσοτικών και ποιοτικών ερευνητικών αποτελεσμάτων στα οποία αποτυπώνεται μέρος του θεωρητικού πλαισίου και από τα οποία εμφαίνεται ότι η νεολαία στην Ελλάδα δεν χαρακτηρίζεται από υψηλό κοινωνικό κεφάλαιο και κοινωνική εμπιστοσύνη, κάτι που ισχύει εξάλλου και για τον γενικό πληθυσμό.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)