Τοπικές διαστάσεις στην έρευνα της δεκαετίας του 1940: Όψεις του φαινομένου της μαζικής κινητοποίησης των πληθυσμών στο Βόιο την περίοδο της Κατοχής


Δημοσιευμένα: Sep 24, 2015
Γιώργος Αντωνίου
Περίληψη
Το άρθρο μελετά το ζήτημα της κινητοποίησης των πληθυσμών στην περίοδο της κατοχής. Εξετάζει κριτικά τις ευρέως διαδεδομένες απόψεις σε σχέση με τους λόγους και τα κίνητρα συμμετοχής στην αντιστασιακή οργάνωση ΕΑΜ/ΕΛΑΣ. Βασισμένο σε ποικίλες πηγές (εκλογικά αποτελέσματα, συνεντεύξεις, απομνημονεύματα) επιχειρεί να ερμηνεύσει την υψηλή συμμετοχή στην αντίσταση, αναφερόμενο στην περιοχή του Βοΐου, στη Δ.Μακεδονία. Το άρθρο επανεξετάζει την υπόθεση ότι ο μεσοπολεμικός κομμουνισμός συνετέ- λεσε στην ευρεία διάδοση της αντίστασης και ότι η ιδεολογία ήταν ο μόνος παράγοντας κινητοποίησης των τοπικών πληθυσμών υπό την αντίσταση.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.