Η πρώιμη μεταρρύθμιση: Το νομοσχέδιο Τσάτσου-Ευρυγένη για τη μεταρρύθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης (1974-75)


Δημοσιευμένα: Sep 24, 2015
Ι. Ε. Πυργιωτάκη
Ν. Ε. Παπαδάκη
Περίληψη
Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η μεταρρύθμιση της Ανώτατης Εκπαίδευσης, που επιχειρήθηκε από τις επιτροπε'ς Τσάτσου και Ευρυγένη στην πρώιμη μεταπολίτευση (1974-75). Κορυφαία έκφανση αυτού του εγχειρήματος υπήρξε το Σχέδιο Νόμου Πλαισίου ‘για την Οργάνωση και Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων’. Η μελέτη εκκινεί από την ανάλυση του ιστορικού και πολιτικού συγκείμενου (αυγή της Γ' Ελληνικής Δημοκρατίας), για να μεταβεί στη συνέχεια στο μελετούμενο μεταρρυθμιστικό εγχείρημα καθαυτό. Αναλύεται η κατάσταση στα ΑΕΙ πριν την κατάθεση του νομοσχεδίου, επιχειρείται η φαινομενολογική καταγραφή του νομοσχεδίου (η γενική εικόνα του νομοσχεδίου, το ζήτημα της κατοχύρωσης του πανεπιστημιακού ασύλου, η κατάργηση της έδρας και η δημιουργία τομέων, ζητήματα ‘διοίκησης’ του Πανεπιστημίου, το πειθαρχικό τμήμα της νομοθεσίας). Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση και ερμηνεία των περιεχομένων του νομοσχεδίου, όπου διαπιστώνεται ότι το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα των Τσάτσου-Ευρυγένη επιχειρεί να επιφέρει συνολική ανασυγκρότηση της δομής του Πανεπιστημίου. Τα κομβικά σημεία της πολιτικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση, που ειση- γούνται οι μεταρρυθμιστές μέσω του μελετούμενου νομοσχεδίου, φαίνονται να είναι η αποχουντοποίηση των Πανεπιστημίων, η αποκατάσταση της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών και η εξασφάλιση του ακαδημαϊκού ασύλου, η συρρίκνωση της χειραγώγησης του Πανεπιστημίου από το Κράτος, η αυτοδιοίκηση των Πανεπιστημίων μέσα από συλλογικές αποφάσεις, εκλεγμένων οργάνων και η άρση του παραγκωνισμοΰ και της περιθωριοποίησης των φοιτητών με την αναγνώριση δύο πεδίων συμμετοχής τους στα πανεπιστημιακά δρώμενα: στο πολιτικό πεδίο (συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων) και το επιστημονικό πεδίο.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.