Πρόσκληση για υποβολή επιστημονικών άρθρων για το 1ο τεύχος του 2024

2024-02-04

Το περιοδικό «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών» (επιστημονική έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος - ΣΚΛΕ) απευθύνει πρόσκληση προς τους/τις κοινωνικούς/ές λειτουργούς και άλλες συναφείς ειδικότητες για υποβολή επιστημονικών άρθρων για το 1ο τεύχος του 2024.

Το Περιοδικό φιλοξενείται πλέον στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών περιοδικών εκδόσεων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), μια ολοκληρωμένη ψηφιακή υπηρεσία για την ηλεκτρονική έκδοση και διάθεση επιστημονικών και θεματικών περιοδικών ανοικτής πρόσβασης και η δημοσίευση των άρθρων είναι δωρεάν και αποδίδεται DOI number.

Η προθεσμία υποβολής άρθρων προς αξιολόγηση είναι μέχρι 31/3/2024, ενώ το τεύχος αναμένεται να εκδοθεί περί τα τέλη Απριλίου 2024. Στην ιστοσελίδα https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/socwork/information/authors μπορείτε να βρείτε αναλυτικά τις οδηγίες προς τους/τις συγγραφείς, καθώς και τη διαδικασία υποβολής άρθρων, η οποία γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω της πλατφόρμας https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/socwork/about/submissions. Παρακαλούμε για την ορθή τήρηση της ηλεκτρονικής διαδικασίας και των επιστημονικών κριτηρίων που απαιτούνται, όπως αυτά διατυπώνονται.

Οι θεματικές στοχεύουν στην προαγωγή, τη διάδοση και την κριτική ανάλυση σύγχρονων τάσεων και ζητημάτων στο χώρο της Κοινωνικής Εργασίας και άλλων κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών και αφορούν γενικά στα παρακάτω πεδία:

 • Ιστορία και Συγκριτική Κοινωνική Εργασία
 • Θεωρητικά Μοντέλα Κοινωνικής Εργασίας
 • Κοινοτική Κοινωνική Εργασία
 • Κοινωνική Εργασία με Οικογένεια
 • Κοινωνική Εργασία με Ομάδες
 • Σχολική Κοινωνική Εργασία
 • Κλινική Κοινωνική Εργασία
 • Διαπολιτισμική Κοινωνική Εργασία
 • Ριζοσπαστική Κοινωνική Εργασία
 • Κοινωνική Εργασία με ευάλωτα και αποκλεισμένα κοινωνικά άτομα
 • Κοινωνική Εργασία στο Δικαστικό και Σωφρονιστικό Σύστημα
 • Ζητήματα Υγείας/Κοινωνική Εργασία στην Υγεία
 • Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική
 • Ηθική και Δεοντολογία
 • Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Θέματα Φύλου και Πολιτικές Ισότητας
 • Έμφυλη Βία
 • Παιδική Προστασία
 • Παραβατικότητα/Απόκλιση
 • Υιοθεσία και Αναδοχή
 • Ψυχική Υγεία Ενηλίκων, Παιδιών και Εφήβων
 • Εξαρτήσεις
 • Τρίτη Ηλικία
 • Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Κρίσεις
 • Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
 • Ατομική και Ομαδική Εποπτεία


Εκ μέρους της Συντακτικής Ομάδας

Κωνσταντίνα Σκλάβου
Διευθύντρια Σύνταξης

Κωνσταντίνος Τόγκας
Συντάκτης

Νικόλαος Παππάς
Συντάκτης