HealthResJ, health, medicine, nursing, research https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/HealthResJ/sitemap

Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Causes of microbial carriers during admission to intensive care unit


Published: Sep 30, 2016
Keywords:
Microbial carrier colonization critically ill patients intensive care uni
Efthymia Panagiotopoulou
Ioannis Nteves
Olga Kadda
Theodore Kapadohos
Georgios Vasilopoulos
Christina Marvaki
Abstract

Introduction: The recording of microbial agent upon patients admission in the Intensive Care Unit (ICU) can be useful for the prevention and reduction of dispersion, forecasting new colonization or infection respectively bacteria and guide empirical antimicrobial therapy.

Aim: The aim of the present study was to investigate the factors associated with microbial colonization of patients admitting to ICU.

Material and Method: The studied sample consisted of 72 patients admitted to the ICU in a period of seven months. During patient admission in the ICU, rectal swab and secretions were received, samples were cultivated and an epidemiological registration form was completed.

Results: Bronchial colonization was more frequent in patients with pressure ulcers of previous hospitalization (33.3%). These patients were in mechanical ventilation for longer, and they had central venous catheter and catheter bladder for longer compared to patients who were not colonized. Rectal colonization was more frequent in patients with chronic breakdown (p=0.001). These patients had catheter bladder for longer (6.8 days) compared to patients who were not colonized (p=0.049).

Conclusion: In both types of colonization samples tested, the rate of positive performance was significant. Only few well-known factors that prognosticate positive admittance carriers were found to be statistically significant in this analysis. We presume that continuing and improving the recording and analysis process will lead to the identification of more and stronger correlations.

Article Details
  • Section
  • Research Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Eusébio A, Narciso A, Gonçalves L, Costa A, Godinho A, Fernandes F, et al. Fecal carriage of multiresistant bacteria versus infection in ICU wards patients. BMC Proceedings2011; 5(Suppl 6), P134.
Aly NY, Al – Mousa HH, Al Asar el SM. Nosocomial infections in a medical – surgical intensive care unit. Med PrincPract 2008; 17:373-377.
Gaynes RP, Horan TC. Surveillance of nosocomial infections, in Mayhall CG (ed): Hospital Epidemiology and Infection Control, Ed., 3. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 1999.
Humphreys H, Smyth ET. Prevalence surveys of healthcare – associated infections: What do they tell us, if anything? ClinMicrobiolInfect 2006; 12: 2-4.
Gikas A, Pediaditis J, Papadakis JA, Starakis J, Levidiotou S, Nikolaides P, et al and The Greek Infection Control Network. Prevalence study of hospital – acquired infections in IU Greek hospitals: planning from the local to the national surveillance level. J HospInfect 2002; 50: 269-275.
Διαδικτυακή σελίδα: Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ). Α' περίοδος - Σχέδιο δράσης «Προκρούστης», Νοσοκομειακές λοιμώξεις: έκταση του προβλήματος. Διαθέσιμο από: http://www.keelpno.gr/el-gr/νοσήματαθέματαυγείας/πολυανθεκτικάπαθογόναστανοσοκομεία.aspx. Ημερομηνία πρόσβασης: 01/03/16.
Vincent JL. Nosocomial infections in adult intensive - care units. Lancet 2003;361:2068–2077.
Διαδικτυακήσελίδα: Peel Public Health. Take Control Guide 2011, Section 4 – 19, Management of Extended Spectrum Beta Lactamase (ESBL).Διαθέσιμο από: http://www.peelregion.ca/health/discon/htmfiles/take-control/2011/sec4/4-16-management-of-esbl.pdfΗμερομηνία πρόσβασης: 01/03/16.
Διαδικτυακήσελίδα: New York State, Department of Health. Supplemental Infection Control Guidelines for the Care of Patients Colonized or Infected with Vancomycin - Resistant Enterococci (VRE) in Hospitals, Long-Term Care Facilities and Home Health Care 1995,Διαθέσιμοαπό: https://www.health.ny.gov/professionals/diseases/reporting/communicable/infection/95-14_vre_control_guidelines.htm, Ημερομηνίαπρόσβασης: 01/03/16.
Erbay H, Yalcin AN, Serin S, Turgut H, Tomatir E, Cetin B, et al. Nosocomial infections in intensive care unit in a Turkish university hospital: a 2-year survey. IntensivecareMed 2003; 29: 1482-1488.
Eggimann P, Pittet D. Infection control in the ICU. Chest 2001; 120: 2059-2093.
Διαδικτυακή σελίδα: Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ). Οδηγίες για τη Σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, 2015. Διαθέσιμο από: http://www.keelpno.gr/el-gr/νοσήματαθέματαυγείας/πολυανθεκτικάπαθογόναστανοσοκομεία/σχέδιοδράσηςπροκρούστης.aspx, Ημερομηνία πρόσβασης: 01/03/16.
Hadley AC, Karchmer TB, Russell GB, McBride DG, Freedman BI. The prevalence of resistant bacterial colonization in chronic hemodialysis patients. Am J Nephrol2007;27(4):352-9.
Knaus WA, Draper EA, Wagner DP, Zimmerman JE. APACHE II: a severity of disease classification system. CriticalCareMedicine1985;13:818-29.
Παπακωνσταντίνου Η, Μάγειρα Ε, Νανάς Σ. Ο ρόλος του αποικισμού με πολυανθεκτικά παθογόνα μικρόβια στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2012; 29(4): 410-423.
Azim A, Dwivedi M, Rao PB, Baronia AK, Singh RK, Prasad KN, et al. Epidemiology of bacterial colonization at intensive care unit admission with emphasis on extended spectrum b-lactamase - and metallo-b lactamaseproducing Gram-negative bacteria – an Indian experience. JournalofMedicalMicrobiology 2010; 59 (Pt 8): 955–960.
Schoevaerdts D, Bogaerts P, Grimmelprez A, Saint-Hubert M, Delaere B, Jamart J, et al. Clinical profiles of patients colonized or infected with extended-spectrum beta-lactamase producing Enterobacteriaceae isolates: a 20 month retrospective study at a Belgian University Hospital. BMC InfectiousDiseases2011; 11:12.
Azap OK, Arslan H, Karaman SO, Togan T. Risk Factors for Fecal Carriage of Extended-Spectrum Beta-Lactamase Producing Escherichia Coli and Klebsiella spp. in the Community. Turk J MedSci 2007; 37 (1): 31-38.
March A, Aschbacher R, Dhanji H, Livermore DM, Bottcher A, Sleghel F, et al. Colonization of residents and staff of a long-term-care facility and adjacent acute-care hospital geriatric unit by multiresistant bacteria. ClinMicrobiol Infect 2010;16(7):934-44.
Tacconelli E, De AG, Cataldo MA, Mantengoli E, Spanu T, Pan A, et al. Antibiotic usage and risk of colonization and infection with antibiotic-resistant bacteria: a hospital population-based study. Antimicrob Agents Chemother 2009;53(10):4264-9.
Souli M, Sakka V, Galani I, Antoniadou A, Galani L, Siafakas N, et al. Colonisation with vancomycin- and linezolid-resistant Enterococcus faecium in a university hospital: molecular epidemiology and risk factor analysis. Int J Antimicrob Agents 2009;33(2):137-42.
ShormanΜ, Al-Tawfiq JA. Risk Factors Associated with Vancomycin-Resistant Enterococcus in Intensive Care Unit Settings in Saudi Arabia. InterdiscipPerspectInfectDis 2013;2013:369674.
Nseir S, Di Pompeo C, Diarra M, Brisson H, Tissier S, Boulo M et al. Relationship between immunosuppression and intensive care unit-acquired multidrug-resistant bacteria: A case-control study. Crit Care Med 2007;35:1318–1323.
Vearncombe M. Management of Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) Producing Enterobacteriaceae in health care settings. PublicHealthOntario 2012, PartnersforHealth.
Luvsansharav UO, Hirai I, Nakata A, Imura K, Yamauchi K, Niki M, et al. Prevalence of and risk factors associated with faecal carriage of CTX-M b-lactamase-producing Enterobacteriaceae in rural Thai communities. JournalofAntimicrobialChemotherapyAdvance Access 2012; 10.1093 /jac / dks 118.
DeLisle S, Perl TM. Vancomycin-resistant enterococci: a road map on how to prevent the emergence and transmission of antimicrobial resistance. Chest 2003; 123:504S–518S.
Padiglione AA, Wolfe R, Grabsch EA, Olden D, Pearson SH, Franklin C, et al. Risk factors for new detection of vancomycin-resistant enterococci in acute-care hospitals that employ strict infection control procedures. Antimicrob Agents Chemother 2003; 47:2492–2498.
Karki S, Houston L, Land G, Bass P, Kehoe R, Borrell S, et al. Prevalence and risk factors for VRE colonisation in a tertiary hospital in Melbourne, Australia: a cross sectional study. AntimicrobialResistance and InfectionControl 2012;1:31.
El-Amin NM, Faidah HS. Vancomycin-resistant Enterococci. Prevalence and risk factors for fecal carriage in patients at tertiary care hospitals. SaudiMed J 2011; 32 (9) :966-7.
Bonten MJM, Slaughter S, Ambergen AW, Hayden MK, Van Voorhis J, Nathan C, et al. The Role of “Colonization Pressure” in the Spread of Vancomycin-Resistant Enterococci. JAMA InternalMedicine 1998; 158 (10): 1127-1132.
Pan SC, Wang JT, Chen YC, Chang YY, Chen ML, Chang SC. Incidence of and Risk Factors for Infection or Colonization of Vancomycin-Resistant Enterococci in Patients in the Intensive Care Unit. PLOS ONE 2012; 7 (10):47297.
Friedmann R, Raveh D, Zartzer E, Rudensky B, Broide E, Attias D, et al. Prospective evaluation of colonization with extended-spectrum beta-lactamase (ESBL)-producing enterobacteriaceae among patients at hospital admission and of subsequent colonization with ESBL-producing enterobacteriaceae among patients during hospitalization. Infect Control HospEpidemiol 2009;30(6):534-42.
Ko YJ, Moon H, Hur M, Yun Y. Risk factors of fecal carriage with extended-spectrum β-lactamase-producing Enterobacteriaceae in hospitalized patients. AJIC: American Journal of Infection Control 2013;41(12):1241-3.
Salgado CD. The risk of developing a vancomycin-resistant Enterococcus bloodstream infection for colonized patients. Am J Infect Control 2008;36(10):S175-S178.
Se YB, Chun HJ, Yi HJ, Kim DW, Ko Y, Oh SJ. Incidence and risk factors of infection caused by vancomycin-resistant enterococcus colonization in neurosurgical intensive care unit patients. J Korean NeurosurgSoc 2009;46(2):123-9.
Fonseca Batistão DW, Gontijo-Filho PP, Conceição N, Oliveira AG, Ribas RM. Risk factors for vancomycin-resistant enterococci colonisation in critically ill patients. MemInstOswaldo Cruz, Rio de Janeiro 2012; 107(1): 57-63.
Kee SY, Park CW, Lee JE, Kwon YJ, Pyo HJ, Western Dialysis Physical Association, et al. Healthcare-associated risk factors of vancomycin-resistant Enterococci colonization among outpatients undergoing hemodialysis. Jpn J Infect Dis 2012;65(1):57-60.
Schoevaerdts D, Verroken A, Huang TD, Frennet M, Berhin C, Jamart J, et al. Multidrug-resistant bacteria colonization amongst patients newly admitted to a geriatric unit: A prospective cohort study. J Infect 2012;65(2):109-18.
Song JY, Cheong HJ, Jo YM, Choi WS, Noh JY, Heo JY, et al. Vancomycin-resistant Enterococcus colonization before admission to the intensive care unit: a clinico-epidemiologic analysis. Am J Infect Control 2009;37(9):734-40.
Assadian O, Askarian M, Stadler M, Shaghaghian S. Prevalence of vancomycin-resistant enterococci colonization and its risk factors in chronic hemodialysis patients in Shiraz, Iran. BMC Infect Dis 2007;7:52.
Rodriguez-Bano J, Lopez-Cerero L, Navarro MD et al. Faecal carriage of extended-spectrum b-lactamase-producing Escherichia coli: prevalence, risk factors and molecular epidemiology. J AntimicrobChemother 2008; 62: 1142–9.
Ruppe E, Pitsch A, Tubach F de LV, Chau F, Pasquet B, et al. Clinical predictive values of extended-spectrum beta-lactamase carriage in patients admitted to medical wards. Eur J ClinMicrobiol Infect Dis 2012;31(3):319-25.
Most read articles by the same author(s)