HealthResJ, health, medicine, nursing, research https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/HealthResJ/sitemap
Vol. 8 No. 2 (2022): Volume 8 Issue 2 April - June 2022

Published: 2022-04-01

Beliefs, Emotions, Behaviors & Cardiovascular Disease risk

Christina Vassou, Demosthenes Panagiotakos

Anatomical variations of forearm arteries: A literature review

Charikleia-Lydia Chrysoglou, Ioannis Michalis, Maria Goula, Theodoros Troupis

Factors that determine parents’ satisfaction with the care given to their children in two Greek public hospitals

Elizabeth Xenodoxidou, Panagiotis Theodorou, Roxani Karagianni, Georgios Intas, Charalampos Platis

Patterns, outcomes, and risk factors of mild head injuries in children: do we know enough?

Xenophon Sinopidis, Panagiotis Kallianezos, Constantinos Petropoulos, Despoina Gkentzi, Sotirios Fouzas, Ageliki Karatza, Vasileios Panagiotopoulos, Ioannis Spyridakis, Stylianos Roupakias, George Sakellaris, Eleni Jelastopulu

Applying the Kirkpatrick-Model on evaluating an educational intervention about transfusion medicine among nurses. Preliminary results

Aspasia Argyrou, Abraham Pouliakis, Anthippi Gafou, Konstantinos Tsoumakas, Theodoros Mariolis- Sapsakos, Georgios Fildisis

Addition of strength training modifies the aerobic exercise inflammatory response in heart failure patients – Comments on the underlying pathophysiology

Dimitrios Delis, Vasiliki Linardatou, Eleftherios Karatzanos, Chris Kourek, Anastasios Philippou, Dimitrios Vagionas, Niki Panagopoulou, Manal Alshamari, Theodoros Pittaras, Serafim Nanas, Ioannis Vasileiadis