Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Innovative Digital and Experiential Blended Learning Non-Formal Programme for Community Animators: Lessons learned


Δημοσιευμένα: Dec 9, 2021
Λέξεις-κλειδιά:
volunteers youth blended learning social inclusion action research digital education
Remos Armaos
Joe Cullen
Anna Tsiboukli
https://orcid.org/0000-0003-2808-603X
Περίληψη

An innovative blended learning non-formal programme was launched in 2018-2019 for professionals and volunteers, who were encouraged to develop their own social competences in order to work directly as community animators with vulnerable groups and promote social inclusion in Greece. The intervention, which lay within an ongoing experimental European project, COMANITY, was built upon the challenges emerged from harsh economic restraints, rising demand, restricted supply and diminishing resources in our society. Within this context, youth services are urged to increase their efficiency and effectiveness, encourage civil society to fill the gaps in service provision left by ‘mainstream’ supply and try to support young people to ‘help their peers’ by getting more of them to volunteer. Community Animator’s non-formal blended learning training programme was carried out online programme delivered to 109 participants out of 947 who applied and through an experiential face to face workshop that was delivered to 14 unemployed women aiming to raise awareness and critical understanding of the concepts of democracy, equality, advocacy, human rights and social cohesion. Peer learning methods and an action research methodology were employed in order to enhance young participants to act as agents for change and develop a holding environment for those youth at risk to be marginalized. By working on their own capacities and motives, personal attitudes and possible dysfunctional assumptions, young participants actively shared and confronted critically their views and concerns, realized the impact of space and time on their civic engagement and organized themselves in social action. The present study discusses the profile and satisfaction level of participants in the online digital programme and the profile and satisfaction level of participants on the blended learning experiential programme. The data suggests that blended programmes are necessary for developing action research skills and enhancing the role of community animators, even though online programmes on their own can also assist in raising awareness about the role of community animators.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Bradford, S., and Cullen, F. (2014). Youth Policy in Austerity Europe. International Journal of Adolescence and Youth, 19, 1-4.
Cullen, J., Cullen, c., Hamilton, E., Holloway, G., Pavioti, G., and Maes, v. (2015). Exploring the Role of ICT-enabled Social Innovation for the Active Inclusion of Young People. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Cullen, J. & Tsiboukli, A. (2019). Using Lifeworld Analysis to co-design a new role in youth work. Exartiseis, 32, 27-45.
Eurostat, (2015). Archive: People at risk of poverty or social exclusion. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion&oldid=327142
Freire, P. (1972). Pedagogy of the Oppressed. London: Penguin
Parr, S. (2009). Confronting the reality of anti-social behaviour. Theoretical Criminology 13, 363-381.
Kemmis, St., McTaggart, R. & Nixon, R (2014). The Action Research Planner: doing critical participatory action research. London: Springer.
Kemmis, St (2015). Critical theory and critical participatory action research, The SAGE handbook of Action Research, 1, 453-464.
Reason, P. & Bradbury, H. (2001). Introduction: inquiry and Participation in search of a world worthy of human Aspiration. In P. Reason, & H. Bradbury (Eds.), Handbook of Action Research, 94-105, London: Sage.
Tierney, St. & Mahtani, K. R. (2020). Volunteering during the COVID-19 pandemic: What are the potential benefits to people’s well-being? Oxford: CEBM Research Series.
Vygotsky, L. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Williamson, H. (2007). Social inclusion and young people: some introductory remarks. in H. Colley, P. Boetzelen, B. Hoskins, & T. Parveva, (eds), Social inclusion and young people: breaking down the barriers, 23-30. Council of Europe: Strasbourg.
Wilson, J. (2000). Volunteering. Annual Review of Sociology, 26, 215-240.
YMCA (2018). Youth and Consequences. Available at: