Οι παλαιότερες τοιχογραφίες της Παναγίας Δροσιανής στη Νάξο και η εποχή τους


Δημοσιευμένα: Ιαν 11, 1999
Λέξεις-κλειδιά:
Πρωτοβυζαντινή περίοδος 7ος αιώνας πάπας Μαρτίνος τοιχογραφίες Έκτη Οικουμενική Σύνοδος ναός Παναγίας Δροσιανής Νάξος
Νικόλαος ΓΚΙΟΛΕΣ
Περίληψη

Οι τοιχογραφίες του ναού της Παναγίας της Δροσιανής έχουν απασχολήσει την έρευνα στο παρελθόν για την ποιότητα και τη σημασία τους. Στόχος της σύντομης αυτής μελέτης είναι να επανεξετάσει τα εικονογραφικά δεδομένα του προγράμματος υπό το πρίσμα των ιστορικών και θεολογικών εξελίξεων του 7ου αιώνα. Με βάση τα παραπάνω, οι τοιχογραφίες ερμηνεύονται ως έργα στα οποία αντικατοπτρίζονται οι χριστολογικές έριδες που τερματίζουν με την Στ΄ Οικουμενική Σύνοδο του 680/1, ενώ πιθανολογείται σε αυτές επιρροή του πάπα Μαρτίνου ο οποίος το 653 ήταν εξόριστος στο νησί. Στο δεύτερο μισό του 7ου αιώνα κατατάσσονται και ως προς την τέχνη τους, καθώς είναι από τα λίγα σωζόμενα δείγματα με έντονες ελληνιστικές αναμνήσεις.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)