«Μου το λέει και ο αδερφός μου ότι κάνω μουτζούρες όταν ζωγραφίζω». Οι ‘μουτζούρες’ αλλιώς: Ένα σχέδιο εργασίας με πολύ μικρά παιδιά


Δημοσιευμένα: Dec 17, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
Σχεδιαστική δραστηριότητα ‘μουτζούρες’ σχέδιο εργασίας προσχολική εκπαίδευση
Παναγιώτα Τσακιρπάλογλου
Μαρία Παπανδρέου
Περίληψη
«Οι ‘μουτζούρες’ αλλιώς» είναι ένα σχέδιο εργασίας που αναπτύχθηκε στο Παιδικό Κέντρο του ΑΠΘ, σε μια τάξη μικρών παιδιών (2,5-3 ετών) κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζονται οι αρχικές δράσεις των παιδιών που αποτέλεσαν το κίνητρο για την εκκίνηση αυτής της διερεύνησης, ενώ στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικά και συζητιούνται οι τρεις φάσεις της διαδικασίας που ακολουθήσαμε. Το ταξίδι αυτό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο ενός προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης για την αξιοποίηση της σχεδιαστικής δραστηριότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία και είναι προϊόν της ιδιαίτερης εστίασης των παιδιών στις ‘μουτζούρες’ τους, των συζητήσεων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της ομάδας του προγράμματος και της συνεχούς ανατροφοδότησης που παρείχε η συντονίστρια του προγράμματος. Τα παραδείγματα που παρουσιάζονται δείχνουν το τρόπο που τα ίδια τα παιδιά κατεύθυναν την εξέλιξη της διερεύνησης, αλλά και τη σταδιακή αλλαγή της στάσης τους απέναντι στις ‘μουτζούρες’ τους.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Παρουσιάσεις καινοτόμων προγραμμάτων
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Παναγιώτα Τσακιρπάλογλου, Παιδικό Κέντρο Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Νηπιαγωγός
Μαρία Παπανδρέου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αναφορές
Anning, A., & K. Ring. (2004). Making sense of children’s drawings. Maidenhead: Open University Press.
Endwards, C., Gandini, L., & Forman, G. (2001). Reggio Emilia: Οι χίλιες γλώσσες των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Αθήνα: Πατάκης.
Frisch, N. S. (2006). Drawing in preschools: A didactic experience. International Journal of Art and Design Education, 25(1), 74-85.
Helm J., & Katz L. (2011). Μέθοδος project και προσχολική εκπαίδευση (Κ. Χρυσαφίδης & Ε. Κουτσουβάνου, Επιμ.-Εισαγ.). Αθήνα: Μεταίχμιο.
Hope, G. 2008. Thinking and learning through drawing in primary classrooms. London: Sage.
Knight, L. (2008). Communication and transformation through collaboration: rethinking drawing activities in early childhood. Contemporary Issues in Early Childhood, 9(4), 306-316.
Matthews, J. (2003) Drawing and painting: Children and visual representation (2nd ed.). London: Paul Chapman Publishing ltd.
Papandreou, M., & Birbili, M. (2017). Not just a recreational activity: Giving art making the place it deserves in early childhood classrooms. Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair, 4(1), 94-106.
Papandreou, M. (2014). Communicating and thinking through drawing activity in early childhood. Journal of Research in Childhood Education, 28(1), 85-100.
Ring, K. (2006). Supporting young children drawing: Developing a role. International Journal of Education through Art, 2(3), 195-209.
Rose, S. E., Jolley, R. P., & Burkitt, E. (2006). A review of children’s, teachers’ and parents’ influences on children’s drawing experience. Journal of Art and Design Education, 25(3), 341-349.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)