ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ TΕΥΧΟΥΣ


Δημοσιευμένα: Oct 25, 2018
Χαρούλα Σταθοπούλου (Charoula Stathopoulou)
Περίληψη
Παρουσίαση θεμάτων και άρθρων
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Ενημερώσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Χαρούλα Σταθοπούλου (Charoula Stathopoulou), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Καθηγήτρια
Αναφορές
Brizuela, B., & Schliemann, A. (2004). Ten-year-old students solving linear equations. For the learning of Mathematics, 24(2), 33-40.
Brizuela, B. M. (2016). Variables in elementary mathematics education. The Elementary School Journal, 117(1), 46-71.
Carraher, & Schliemann A.D. (2018). Cultivating Early Algebraic Thinking. In: Kieran C. (Εds.) Teaching and Learning Algebraic Thinking with 5- to 12-Year-Olds. ICME-13 Monographs. Springer,
ChamSun-Lin, H.Z., & Chiou, G.F. (2017). Effects of Self-explanation and Game-reward on Sixth Graders’ Algebra Variable Learning. Journal of Educational Technology & Society, 20(4), 126-137.
Chow, T. C. F. (2011). Students' difficulties, conceptions and attitudes towards learning algebra: an intervention study to improve teaching and learning (Doctoral dissertation). Curtin University.
Hegarty, M. (2018). Ability and sex differences in spatial thinking: What does the mental rotation test really measure? Psychonomic bulletin & review, 25(3), 1212-1219.
Lithner, J. (2017). Principles for designing mathematical tasks that enhance imitative and creative reasoning. ZDM, 49(6), 937-949.
Mellor, K., Clark, R., & Essien, A. A. (2018). Affordances for learning linear functions: A comparative study of two textbooks from South Africa and Germany. Pythagoras, 39(1), 12.
Morris, S. W. (2018). The Effect of Gender on Spatial Ability and Spatial Reasoning Among Students in Grades 2-8. (Διδακτορική διατριβή) (https://digitalcommons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.gr/scholar?cites=12565746385585102110&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=el&httpsredir=1&article=2810&context=doctoral
Newton, K., & Sword, S. (2018). Mathematical Learning and Understanding in Education. Routledge.
Ogunkola, B., & Knight, C. (2018). Does Technical Drawing Increase Students’ Mental Rotation Ability? Cogent Education, 148 - 209.
Selvianiresa, D., & Prabawanto, S. (2017, September). Contextual Teaching and Learning Approach of Mathematics in Primary Schools. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 895, No. 1, p. 012-171). IOP Publishing.
Shield, M., & Dole, S. (2013). Assessing the potential of mathematics textbooks to promote deep learning. Educational Studies in Mathematics, 82(2), 183-199.
Skemp, R. R. (1976). Relational understanding and instrumental understanding. Mathematics teaching, 77(1), 20-26.
Van Hoof, J., Vandewalle, J., Verschaffel, L., & Van Dooren, W. (2015). In search for the natural number bias in secondary school students' interpretation of the effect of arithmetical operations. Learning and Instruction, 37, 30-38.
Yılmaz, H. B. (2017). On the development and measurement of spatial ability. International Electronic Journal of Elementary Education, 1(2), 83-96.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)