ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ


Δημοσιευμένα: Jun 14, 2021
MARIANNA TZEKAKH (MARIANNA TZEKAKI)
ΧΑΡΟΥΛΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ (CHAROULA STATHOPOULOU)
Περίληψη
Παρουσιάζοντα τα άρθρα του περιοδικού
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Ενημερώσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
MARIANNA TZEKAKH (MARIANNA TZEKAKI), ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΜΟΤΙΜΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΧΑΡΟΥΛΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ (CHAROULA STATHOPOULOU), ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
Αναφορές
Brown, A. L., & Campione, J. C. (2002). Communities of learning and thinking, or a context by any other name. Contemporary issues in teaching and learning, 120-126.
Cheng, Y. L., & Mix, K. S. (2014). Spatial training improves children’s mathematical ability. Journal of Cognition & Development, 15(1), 2–11.
Clarke, D. (2007). Ten key principles from research for the professional development of mathematics teachers. In Stepping Stones for the 21st Century (pp. 27-39). Brill Sense.
Cobb, P. (1995). Cultural tools and mathematical learning: a case study. Journal for Research in Mathematics Education 26/4, 362-385.
Duval, R. (1999). Representation, Vision and Visualization: Cognitive Functions. In Mathematical Thinking. Basic Issues for Learning.
Fischbein, E. (1993). The theory of figural concepts. Educational studies in mathematics, 24(2), 139-162.
Gal, H., & Linchevski, L. (2010). To see or not to see: analyzing difficulties in geometry from the perspective of visual perception. Educational studies in mathematics, 74(2), 163-183.
Jones, K, & Tzekaki, M. (2016). Research on the teaching and learning of geometry. In The second handbook of research on the psychology of mathematics education (pp. 109-149). Brill Sense.
Griffiths, R., & Clyne, M. (1991). The power of story: Its role in learning mathematics. Mathematics Teaching, 135(1), 42-45.
McGee, M. G. (1979). Human spatial abilities: psychometric studies and environmental, genetic, hormonal, and neurological influences. Psychological Bulletin, 86(5), 889–918.
Nicol, C., & Crespo, S. (2005). Exploring mathematics in imaginative places: rethinking what counts as meaningful contexts for learning mathematics. School Science and Mathematics 105, 5, 240-252.
Trouche L., Gueudet G., & Pepin B. (2018). Documentational Approach to Didactics. In S. Lerman. (Eds) Encyclopedia of Mathematics Education. Springer, Cham.
Xie, F., Zhang, L., Chen, X. et al. (2020). Is Spatial Ability Related to Mathematical Ability: a Meta-analysis. Educational Psychology Review 32, 113–155
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)