ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ


Δημοσιευμένα: Dec 5, 2019
Χαρούλα Σταθοπούλου (Charoula Stathopoulou)
Περίληψη
Παρουσίαση του πρώτου τεύχους που είναι αφιέρωμα στους νέους ερευνητές.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Χαρούλα Σταθοπούλου (Charoula Stathopoulou), ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Καθηγήτρια
Αναφορές
Darragh, L. (2016). Identity Research in Mathematics Education. Educational Studies in Mathematics, 93, 19-33. doi 10.1007/s10649-016-9696-5
Gutiérrez, R. (2013). The Sociopolitical Turn in Mathematics Education. Journal for Research in Mathematics Education, 44(1), 37-68. doi:10.5951/jresematheduc.44.1.0037.
Threlfall, J. (2002). Flexible mental calculation. Educational studies in Mathematics, 50(1), 29-47.
Torbeyns, J., Verschaffel, L., & Ghesquie`re, P. (2006). The development of children’s adaptive expertise in the number domain 20 to 100. Cognition and Instruction, 24(4), 439–465.
Valero, P. (2017). Ένταξη και Αποκλεισμός στη Μαθηματική Εκπαίδευση και ‘Κατασκευή’ του Σύγχρονου Πολίτη. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, 0(10), 9-26
Walkerdine, V. (2013). Αποκλείοντας τα κορίτσια: κορίτσια και Μαθηματικά (Ι. Φ. Βλαχόπουλος μτφρ.). Αθήνα: Gutenberg. (Πρωτότυπη έκδοση 1998).
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)