ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ


Δημοσιευμένα: Jul 13, 2017
Χαρούλα Σταθοπούλου (Charoula Stathopoulou)
Μαριάννα Τζεκάκη (Marianna Tzekaki)
Περίληψη
Συνοπτική παρουσίαση των άρθρων του τεύχους
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Gonzales, P. A. (2001). Pursuing excellence: Comparisons of international eighth-grade mathematics and science achievement from a US perspective, 1995 and 1999: Initial findings from the Third International Mathematics and Science Study-Repeat. DIANE Publishing.
Batanero, C., Henry, M., & Parzysz, B. (2005). The Nature of Chance and Probability. In G. Jones (Ed.), Exploring probability in school: challenges for teaching and learning (pp. 16-42). Dordrecht: Kluwer.
Ben-Zvi, D., & Garfield, J. (2004). Statistical literacy, reasoning, and thinking: Goals, definitions, and challenges. The challenge of developing statistical literacy, reasoning, and thinking, (pp. 3-15). Springer.
Eichler, A., & Vogel, M. (2014). Three Approaches for Modelling Situations with Randomness. In E. J. Chernoff, & B. Sriraman (Eds.), Probabilistic thinking (pp. 75-100). Dordrecht: Springer.
Squire, S., & Bryant, P. (2003). Children’s models of division. Cognitive Development, 18(3), 355-376.
Garfield, J., delMas, R., & Zieffler, A. (2012). Developing statistical modelers and thinking in an introductory, tertiary - level statistics course. ZDM – The International Journal on Mathematics Education, 44 (7), 883 – 898.
Graham, A. (2006). Developing thinking in statistics. London: Paul Chapman Publishing.
Gal, I., & Tout, D. (2014). Comparison of PIAAC and PISA frameworks for numeracy and mathematical literacy. OECD Education Working Papers, (102), 0_1.
Goodwin, K. 2008. The Impact of Interactive Multimedia on Kindergarten Students’ Representations of Fractions. Issues in Educational Research 18 (2), 103–117.
Monaghan, J. (2001). Young peoples’ ideas of infinity. Educational Studies in Mathematics, 48, 239-257. και των Singer, F. M., & Voica, C. (2008). Between perception and intuition: Learning about infinity. The Journal of Mathematical Behavior, 27(3), 188-205.
Pepper, K., & Hunting, R. (1998). Preschoolers’ Counting and Sharing. Journal for research in Mathematics Education, 29(2), 164-183.
Singer, F. M., & Voica, C. (2008). Between perception and intuition: Learning about infinity. The Journal of Mathematical Behavior, 27(3), 188-205.
Squire, S., & Bryant, P. (2003). Children’s models of division. Cognitive Development, 18(3), 355-376.
Tsatsaroni, A., & Evans, J. (2014). Adult numeracy and the totally pedagogised society: PIAAC and other international surveys in the context of global educational policy on lifelong learning. Educational Studies in Mathematics, 87(2), 167-186
Wild, C., & Pfannkuch, M. (1999). Statistical thinking in empirical enquiry (with discussion). International Statistical Review, 67 (3), 223-265.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)