ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ


Δημοσιευμένα: Σεπ 17, 2019
Μαριάννα Τζεκάκη (Marianna Tzekaki)
Περίληψη
Παρουσίαση περιεχομένου τεύχους
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Ενημερώσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Μαριάννα Τζεκάκη (Marianna Tzekaki), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ομότιμη Καθηγήτρια
Αναφορές
Brousseau, G. (1997). Theory of Didactical Situations in Mathematics. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Cobb, P., & Bauersfeld, H. (Eds.). (1995). The emergence of mathematical meaning: Interaction in classroom cultures. Psychology Press.
Ginsburg, H. P., Lin, C. L., Ness, D., & Seo, K. H. (2003). Young American and Chinese children's everyday mathematical activity. Mathematical thinking and learning, 5(4), 235-258.
Gravemeijer, K., & Terwel, J. (2000). Hans Freudenthal: a mathematician on didactics and curriculum theory. Journal of curriculum studies, 32(6), 777-796.
Herscovics, N., & Linchevski, L. (1994). A cognitive gap between arithmetic and algebra. Educational studies in mathematics, 27(1), 59-78.
Kieran, C. (1979, July). Children’s operational thinking within the context of bracketing and the order of operations. In Proceedings of the 3rd PME International Conference (Vol. 1, pp. 128-133).
Linchevski, L. (1995). Algebra with numbers and arithmetic with letters: A definition of pre-algebra. The Journal of Mathematical Behavior, 14(1), 113-120.
Purpura, D. J., Baroody, A. J., & Lonigan, C. J. (2013). The transition from informal to formal mathematical knowledge: Mediation by numeral knowledge. Journal of Educational Psychology, 105(2), 453.
Sarama, J., & Clements, D. H. (2009). Early childhood mathematics education research: Learning trajectories for young children. Routledge.
van Oers, B. (1996). Are you sure? Stimulating mathematical thinking during young children's play. European Early Childhood Education Research Journal, 4(1), 71-87.
Von Glasersfeld, E. (2013). Radical constructivism. Routledge.
Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning as a social system. Systems thinker, 9(5), 2-3.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)