Δίλγωσσοι μαθητές στο δημοτικό σχολείο και διαπολιτισμική εκπαίδευση: η περίπτωση της Αχαΐας


Δημοσιευμένα: Oct 6, 2017
Λέξεις-κλειδιά:
δίγλωσσοι/δίγλωσσες μαθητές/μαθήτριες διαπολιτισμική εκπαίδευση διαπολιτισμικές εκπαιδευτικές πρακτικές δημοτικό σχολείο
Παρασκευή Αγγελοπούλου
https://orcid.org/0000-0002-1958-067X
Νικόλαος Μάνεσης
https://orcid.org/0000-0003-1030-4772
Περίληψη

Η παρούσα έρευνα στοχεύει να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ρόλο και τις πρακτικές που υιοθετούν στην εφαρμογή της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής για την αντιμετώπιση των αναγκών των δίγλωσσων μαθητών/μαθητριών στο διαπολιτισμικό πλαίσιο εκπαίδευσης.       

Διεξήγαμε έρευνα με ερωτηματολόγιο που αποτελούνταν από ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου, που βασίστηκε σε προηγούμενες έρευνες από τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία, το οποίο διανεμήθηκε και συμπληρώθηκε από 106 εκπαιδευτικούς (86 γυναίκες και 20 άντρες, ηλικίας 25-55 ετών)  που εργάζονται σε Δημοτικά σχολεία της Αχαΐας.

Τα ερευνητικά αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι εκπαιδευτικοί με χαμηλή επιμόρφωση σε θέματα διαπολιτισμικής παιδαγωγικής αντιλαμβάνονται περισσότερο στερεοτυπικά τη διαπολιτισμική παιδαγωγική, πράγμα που τους οδηγεί στην υιοθέτηση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών πρακτικών για την κάλυψη των αναγκών των δίγλωσσων μαθητών/μαθητριών. Τέλος, τα ερευνητικά αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν αναγνωρίζουν υψηλά τη δική τους ευθύνη για την αντιμετώπιση των αναγκών των δίγλωσσων μαθητών/μαθητριών.

Περαιτέρω ποιοτικές έρευνες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης προκειμένου να γίνουν περισσότερο κατανοητές οι ατομικές δυσκολίες που εκπαιδευτικοί και μαθητές αντιμετωπίζουν. Ακόμη, αυτές οι δυσκολίες θα μπορούσαν να ειδωθούν ως μέρος της μαθησιακής διαδικασίας των μαθητών/μαθητριών καθώς και της κοινωνικοποιητικής διαδικασίας των παιδιών που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα.

Λεπτομέρειες άρθρου
 • Ενότητα
 • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Παρασκευή Αγγελοπούλου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διεύθυνση κατοικίας: Γαμβέττα 122, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54644

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313054782 (οικία) / 6947412690 (κινητό)

E-mail: evi153@hotmail.com

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2017               Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. 

2015- 2016     Ετήσιο Πρόγραμμα επιμόρφωσης (e-learning) στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση,   Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης, Αθήνα (σε αναμονή του πιστοποιητικού)

 

2013- 2014       Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία της Υγείας (MSc. In Health Psychology) του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον, Αγγλία (University of Southampton, UK)

 • Αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ

 

2007-2011        Πτυχίο Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Κατευθύνσεις: Σχολική- Εξελικτική Ψυχολογίας & Κοινωνική- Κλινική Ψυχολογία, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Βαθμός πτυχίου: 7.47/ 10. Μέσος Όρος Βαθμολογίας Κατεύθυνσης: 7.61

 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου

 

2005-2007        Απολυτήριο 1ου Γενικού Λυκείου Αιγίου. Βαθμός απολυτηρίου: 18.7

  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

11/2016-06/2017 Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου- Ε.Δ.Ε.Α.Υ.

                           Ψυχολόγος

 • Εργάστηκα ως Ψυχολόγος στο πλαίσιο του Ειδικού Δημοτικού καθώς και ως η κεντρική Ψυχολόγος της Επιτροπής Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) των τμημάτων ένταξης πέντε άλλων Γενικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ναυπάκτου (1ο, 3ο, 6ο, 6ο Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Σχολείο Αντιρρίου) προκειμένου για τη ψυχολογική αξιολόγηση, υποστήριξη και παροχή ψυχοθεραπευτικής και συμβουλευτικής στα παιδιά, τις οικογένειες και το εκπαιδευτικό προσωπικό των παραπάνω σχολείων.
 • Συνεργάστηκα με επιτυχία με την Κοινωνική Λειτουργό της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. για την παροχή ολόπλευρης αξιολόγησης, στήριξης του ενδοσχολικού προσωπικού όσο και πραγματοποίησης βιωματικών και κοινωνικών δράσεων (σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία, ένταξη των μαθητών με αναπηρίες στο κοινωνικό σύνολο και προαγωγή της ενσωμάτωσής τους)
 • Πραγματοποίησα σε συνεργασία με την Κοινωνική Λειτουργό της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ψυχολογικές και κοινωνικές αξιολογήσεις παιδιών με μαθησιακές ή/και άλλες δυσκολίες στο πλαίσιο των γενικών σχολικών μονάδων. Στόχος της συνεργασίας μας αποτέλεσε η ένταξη και ενσωμάτωση των παιδιών αυτών στον ενεργό μαθητικό πληθυσμό, η ενδυνάμωσή τους, η ψυχολογική και συναισθηματική τους υποστήριξη καθώς και η υποστήριξη των οικογενειών τους και των εκπαιδευτικών.
 • Επιτυχώς εφαρμόστηκαν βιωματικές δράσεις στους μαθητικούς πληθυσμούς με σκοπό τη συναισθηματική αγωγή, την εκμάθηση κοινωνικά επιθυμητών συμπεριφορών, την εκμάθηση κανόνων υγιεινής σε νηπιακό πληθυσμό και παιδιά με αυτισμό.
 • Βρισκόμουν σε διαρκή συνεργασία με επιτυχία με το εκπαιδευτικό προσωπικό και την κοινωνική λειτουργό στο σχεδιασμό και την εφαρμογή εξατομικευμένων παρεμβάσεων στα παιδιά των τμημάτων ένταξης και στη συμβουλευτική και ψυχο-κοινωνική τους υποστήριξη.
 • Παρείχα συμβουλευτική υποστήριξη στους μαθητές των σχολικών πλαισίων και εξατομικευμένη ψυχολογική υποστήριξη όπου κρινόταν αναγκαίο.
 • Βρισκόμουν σε διαρκή συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες των παιδιών των τμημάτων ένταξης αλλά και εκείνων που έχρηζαν ιδιαίτερης ψυχολογικής μεταχείρισης
 • Πραγματοποίησα με επιτυχία παραπομπή σε ΚΕΔΔΥ των μαθητών που έχρηζαν περαιτέρω αξιολόγησης και βρισκόμουν σε συνεργασία με τοπικούς κοινωνικούς φορείς για την εξυπηρέτηση των μαθητών και των οικογενειών τους (ΙΚΑ, Κοινωνική Πρόνοια, Δήμο Ναυπάκτου)

 

9/2016-12/2016  Παιδοψυχιατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο»

                        Ψυχολόγος- Εθελοντική Εργασία

 • Πραγματοποίησα ψυχολογική αξιολόγηση μέσω της χρήσης του διαγνωστικού εργαλείου Achenbach (για μεγαλύτερα παιδιά) αλλά και μέσω ζωγραφιών (για μικρότερης ηλικίας παιδιά) καθώς και ψυχοθεραπεία παιδιών
 • Ανέλαβα το συντονισμό εβδομαδιαίων συναντήσεων Ομάδων Γονέων, στο πλαίσιο της δομής του Καραμανδανείου

 

10/2015- 06/2016 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ναυπάκτου/Ε.Δ.Ε.Α.Υ.

                            Ψυχολόγος

 • Εργάστηκα ως Ψυχολόγος στο πλαίσιο της Επιτροπής Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης των τμημάτων ένταξης των Γενικών Σχολικών Μονάδων (2ο και 4ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου, 1ο και 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου καθώς και Γυμνάσιο Αντιρρίου) και κυρίως δούλευα με τα παιδιά που ανήκαν στα τμήματα ένταξης και παρουσίαζαν ειδικές μαθησιακές και ψυχο-κοινωνικές δυσκολίες.  
 • Συνεργάστηκα με επιτυχία με την Κοινωνική Λειτουργό που επίσης ανήκε στην ομάδα της Ε.Δ.Ε.Α.Υ., με την οποία εργαζόμασταν από κοινού στην πραγματοποίηση αξιολογήσεων και παραπομπών σε ΚΕΔΔΥ ή άλλες δομές των παιδιών που παρουσίαζαν ειδικές μαθησιακές ανάγκες, όπως επίσης και στη ψυχο-κοινωνική στήριξη και παροχή συμβουλευτικής βοήθειας.
 • Συνεργάστηκα με επιτυχία με το εκπαιδευτικό προσωπικό και την κοινωνική λειτουργό στο σχεδιασμό και την εφαρμογή εξατομικευμένων παρεμβάσεων στα παιδιά των τμημάτων ένταξης και στη συμβουλευτική και ψυχο-κοινωνική τους υποστήριξη.
 • Παρείχα συμβουλευτική υποστήριξη στους μαθητές των σχολικών πλαισίων και εξατομικευμένη ψυχολογική υποστήριξη όπου κρινόταν αναγκαίο.
 • Βρισκόμουν σε διαρκή συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες των παιδιών των τμημάτων ένταξης αλλά και εκείνων που έχρηζαν ιδιαίτερης ψυχολογικής μεταχείρισης και οργάνωνα ενημερώσεις γονέων/κηδεμόνων, ατομική συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη σε οικογενειακό πλαίσιο

 

07/2014- 09/2014 Senior Administrative Assistant στο Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον (University of                     Southampton, UK)

 • Επιτυχώς εργάστηκα με τους Dr Sarah Kirby, Dr Adam Geraghty και Professor Lucy Yardley ως μέλος της ερευνητικής τους ομάδας. Ο σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η χρήση μιας διαδικτυακής παρέμβασης για άτομα με προβλήματα ζάλης (dizziness). Ως αποτέλεσμα, ο ρόλος μου βασιζόταν στην παροχή βοήθειας και διαχείριση της έρευνας καθώς και στην διεκπεραίωση άλλων καθηκόντων που απαιτούνταν στα ερευνητικά πλαίσια της ομάδας.

 

11/ 2013 – 2/2014 Βοηθός ερευνητή στο Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον (University of Southampton, UK)

                            Εθελοντική ερευνητική εργασία

 • Εργάστηκα με επιτυχία με την Dr Felicity Bishop σε ένα από τα επερχόμενα άρθρα της προς δημοσίευση όσον αφορά τον συνδυασμό ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων έρευνας στον τομέα της Ψυχολογίας της Υγείας

 

11/2012-4/2013 Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ

                        Πρόληψη και Προαγωγή της Δημόσιας Υγείας

                        Ψυχολόγος

 • Συνεργασία με κοινωνικούς λειτουργούς με στόχο τη διοργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης στις σχολικές κοινότητες για τη προώθηση συμπεριφορών υγείας
 • Εργασία στις υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας (Ν. Καρδίτσας) και ψυχολογική κλινική εξέταση ατόμων με υψηλό ρίσκο
 • Συνεργασία με κοινωνικούς λειτουργούς για την αξιολόγηση πληθυσμού σε υψηλό ρίσκο για αντιμετώπιση ψυχο-κοιωνικών δυσκολιών ( μονογονεΐκές οικογένειες, παιδιά και εφήβους σε κίνδυνο, πληθυσμό από χαμηλά κοινωνικό-οικονομικά στρώματα, μειονοτικές μεταναστευτικές ομάδες πληθυσμού)
 • Οργάνωση προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας κατάλληλα για πληθυσμιακές ομάδες σε υψηλό κίνδυνο

 

9/2011-5/2012    4ο Ειδικό Σχολείο & Τμήμα Προσχολικής Αγωγής Α.Π.Θ

                          Πρόγραμμα ένταξης παιδιών ΑΜΕΑ στη γειτονιά

                          Ψυχολόγος -  Εθελοντική Εργασία

 • Εκμάθηση κοινωνικών κανόνων σε παιδιά ΑΜΕΑ για την κοινωνικοποίησή τους
 • Εκμάθηση επιθυμητών τρόπων συμπεριφοράς σε παιδιά με ειδικές ανάγκες
 • Κοινωνικοποίηση στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο μέσα από τη συμμετοχή τους σε πολιτιστικές δραστηριότητες
 • Οικογενειακή υποστήριξη και συμβουλευτική

 

3 - 9/2011         Πρόγραμμα Προσβασιμότητας Τμήματος Ψυχολογίας ΑΠΘ

                        Εθελοντική Εργασία

 • Συμμετοχή στην οργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης της πανεπιστημιακής κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας

 

4 - 6/2011         4ο Ειδικό Σχολείο Δυτικής Θεσσαλονίκης

Πρακτική Άσκηση ως Ψυχολόγος

 • Συμμετοχή στις ομάδες εφήβων με στόχο την κοινωνικοποίησή τους
 • Συμμετοχή στις δραστηριότητες παιχνιδιού
 • Συνεργασία με εκπαιδευτικούς για οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μαθητών
 • Παροχή συμβουλευτικής εφήβων και σεξουαλικής ενημέρωσης

 

11/2010-3/2011 Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας Τμήματος Ψυχολογίας ΑΠΘ

Εθελοντική Εργασία

 • Παρακολούθηση ανοιχτών δραστηριοτήτων προγράμματος
 • Γραμματειακή υποστήριξη

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ- ΣΥΝΕΔΡΙΑ (WORK SHOP ITEMS)

Angelopoulou, P. & Manesis, N. (2017). Implementing an Erasmus+ project on raising awareness on food hygiene in children with learning difficulties and/or special needs. Manuscript submitted for publication.

Αγγελοπούλου, Π. & Μάνεσης, Ν. (2017). Δίγλωσσοι μαθητές στο δημοτικό σχολείο και διαπολιτισμική εκπαίδευση: η περίπτωση της Αχαΐας.  Υπό επεξεργασία.

Μάνεσης, Ν., Σιαμαντά, Α. & Αγγελοπούλου, Π. (2017). Τα επιμορφωτικά κίνητρα των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση των αναγκών των δίγλωσσων μαθητών στο δημοτικό σχολείο. Στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης «Εκπαίδευση χαρισματικών ατόμων στην Ελλάδα», ΕΚΠΑ, 15-18 Ιουνίου 2017

Angelopoulou, P. & Manesis, N. (2017). Students from different cultural backgrounds, their difficulties upon elementary school entry in Greece and teachers’ intercultural educational practices. British Journal of Education, 5 (4), 9-18.

Αγγελοπούλου, Π. & Μάνεσης, Ν. (2017). Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και Συμβουλευτική Παρέμβαση. Απόψεις Εκπαιδευτικών. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 63, ISNN 1106-2177

Αγγελοπούλου, Π. (2017). Οι διαπολιτισμικές πρακτικές των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση των αναγκών των δίγλωσσων μαθητών στο δημοτικό σχολείο. Στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας Άτομα, Θεσμοί, Κοινωνία: Ο Κόσμος της Ψυχολογίας, Θεσσαλονίκη, 10-14 Μαΐου 2017

Αγγελοπούλου, Π. & Μητροπούλου, Φ. (2017). Όρια στη συμπεριφορά των παιδιών. Ομιλία στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου, 30 Απριλίου 2017

Αγγελοπούλου,Π. & Μητροπούλου, Φ. (2017). Όρια στη συμπεριφορά των παιδιών. Ομιλία στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 6ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου, 23 Απριλίου 2017

Kordaki, M., Kakavas, K., Kakavas, P., Angelopoulou, P. , & Kakava, I. (2016). Erasmus+, EduforHealth project: “Let’s make it better! Raising the awareness of the triad nutrition-health-food safety in school education”, Workshop presentation,University of Targoviste, Romania, 14-15 July 2016   

Αγγελοπούλου, Π. (2016). Ενημέρωση για την καταπολέμηση της βίας και του σχολικού εκφοβισμού. Ομιλία στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 7ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου, 8 Ιουνίου 2016

Αγγελοπούλου, Π. (2016). Τα όρια στη συμπεριφορά των παιδιών. Ομιλία στη Σχολή Γονέων Αιγίου, 9 Μαρτίου 2016

Angelopoulou, P., & Arden-Close, E. (2014). Emotional experience following a diagnosis of infertility in women. At The 3rd Postgraduate Psychology Conference, Southampton, UK, 19 – 20 June 2014

 

ΣΥΝΕΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

6/2017             7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης «Εκπαίδευση χαρισματικών ατόμων στην Ελλάδα», ΕΚΠΑ, ΥΠΠΕΘ, Αθήνα

5/2017              16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας Άτομα, Θεσμοί, Κοινωνία: Ο Κόσμος της Ψυχολογίας, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (ΕΛΨΕ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

2/2017             Σεμινάριο Εξειδίκευσης: Στρες, Επαγγελματική Εξουθένωση, & Ανθεκτικότητα στο Χώρο Εργασίας- Επιστημονικά δεδομένα, Βιώματα & Εφαρμογές της Ψυχολογίας, Παναγοπούλου Εύχαρις & Montgomery Anthony, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη

3/2016             5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχολογίας της Υγείας, «Επαναπροσδιορισμός στο Άτομο, στην Οικογένεια και στην Ομάδα: Ο ρόλος της Κλινικής Ψυχολογίας και της Ψυχολογίας της Υγείας», Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (ΕΛΨΕ), Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα

5/2015             Βιωματική Συνάντηση- Βιωματικά Εργαστήρια, Παιδαγωγική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2/2015             Βιωματικό Εργαστήριο Συναισθηματικής Ευεξίας, Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ.), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/2012             Ημερίδα: «Σεμινάριο κατανόησης του αυτιστικού τρόπου σκέψης», ΕκπαιδευτικόςΌμιλος Ξυνή, Θεσσαλονίκη

4/2011              Ημερίδα: «Περιηγήσεις στο χώρο της πατρότητας», Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγική Σχολή Α.Π.Θ.

3/2011              Ημερίδα: «Σχολεία Συνεργατικής Μάθησης και Πρόληψης», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κέντρο Πρόληψης «Πυξίδα», Θεσσαλονίκη

12/2010            3rd International Conference “Children and youth in changing societies”, Ψυχολογική Εταιρεία Βορ. Ελλάδος, Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

11/2010            Ημερίδα: «Υιοθεσία: Ερευνητικά Δεδομένα & Κλινικές Εφαρμογές», Τομέας Εξελικτικής-Σχολικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ, Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. 

4/ 2010             2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας Φοιτητών, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη.

3/2010                          Διημερίδα: «Εναλλακτικές προσεγγίσεις στις φωνές και την παράνοια», Δίκτυο Αυτών που Ακούνε Φωνές και του Δικτύου Παράνοιας, Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη

12/ 2009           Ημερίδα: «Σύγχρονες εξελίξεις στην Ψυχολογία της Υγείας», Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ & Ψυχολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη.

         

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

 

Αγγλικά            Πολύ καλή γνώση

 • Certificate of IELTS (συνολική βαθμολογία 7)
 • Certificate of Proficiency in English, University of Michigan, (Επίπεδο Γ2)
 • Certificate of competency in English, University of Michigan, (Επίπεδο Β2)

 

 

Γαλλικά            Καλή γνώση

 • Diplome d’ etudes en langue Francaise (Delf 1), Ministere de la Jeunesse, de l’ Education Nationale et de la Recherche (Επίπεδο Β2)

 

ΓΝΩΣΗ Η/Υ

Άριστη γνώση στους παρακάτω τομείς:

 • Επεξεργασία Κειμένου (Word)
 • Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet/ Outlook)
 • Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)
 • Παρουσιάσεις (Power Point)
 • Βασική γνώση διαχείρισης Η/Υ (Windows)
 • Βάσεις Δεδομένων (Access)

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Έκτακτο μέλος της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΨΕΒΕ)
 • SPSS- Στατιστική Γνώση Ανάλυσης
 • nVivo- Ποιοτική Γνώση Ανάλυσης
 • Άδεια χρήσης του εργαλείου ORT-A & I (Organisational Resilience Tool Kit Assessment and Intervention)
 • Αξιολόγηση επικινδυνότητας σε ερευνητικά προγράμματα
 • Εκπαίδευση στην εφαρμογή προγραμμάτων αλλαγής συμπεριφοράς
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
Νικόλαος Μάνεσης
Δρ. Πανεπιστημίου Πατρών, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ70
Αναφορές
Αγγελοπούλου, Π., & Μάνεσης, Ν. (2017). Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και Συμβουλευτική Παρέμβαση. Απόψεις Εκπαιδευτικών. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 63, ISNN 1106-2177
Angelopoulou, P., & Manesis, N. (2017). Students from different cultural backgrounds, their difficulties upon elementary school entry in Greece and teachers’ intercultural educational practices. British Journal of Education, 5 (4), 9-18.
Assaf, L. C., Gazra, R., & Battle, J. (2010). Multicultural Teacher Education: Examining the Perceptions, Practices, and Coherence in One Teacher Preparation Program. Teacher Education Quarterly, 37(2), 115-135.
Banks, J. A. (1991). The dimensions of multicultural education. Multicultural Leader, 4, 5-6.
Brant, C.A.R. (2013). Preservice teacher’s understandings of multicultural education: implications for social studies. Ohio Social Studies Review, 50(2), 63-72.
Γκότοβος, A. (2004). Εκπαιδευτικοί και πολιτισμική ετερότητα: Αναπαραστάσεις των
εκπαιδευτικών για τους Τσιγγάνους. Ανασύρθηκε 31/05/2017 από http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/295
Coelho, El., Oller, J., & Maria Serra, J. (2011). Rethinking Initial Teacher Education for Linguistic and Cultural Diversity in the Classroom. @tic. revista d' innovació educativa, 7 (Julio-Diciembre), 52-61.
Δαμανάκης, M. (1998). Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην
Ελλάδα. Διαπολιτισμική προσέγγιση. Αθήνα: Gutenberg.
Δούβλη, Γ. (2004). Διδακτικές προσεγγίσεις σε πολυπολιτισμικές τάξεις. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 9, 5-18. Ανασύρθηκε 28/05/2017 από http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos9/DOUVLI.pdf
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)