Τόμ. 8 Αρ. 1 (2019)

Δημοσιευμένα: 2019-01-09

πίνακας εξωφύλλου: Μ. Τσιβά

Η Συμβολή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Εκπαίδευση των Παιδιών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες: Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών

Χριστίνα (Christina) Σ. Λάππα (Lappa), Κωνσταντίνος (Constantinos) N. Μαντζίκος (Mantzikos), Στέφανος (Stefanos) Παρασκευόπουλος (Paraskevopoulos)

Η αξιολόγηση της κινητικής ανάπτυξης με δύο διαφορετικές δέσμες δοκιμασιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας

Χαρίλαος (Harilaos) Ζάραγκας (Zaragas), Δήμητρα (Dimitra) Νικόλαος (Nikolaos) Γκατζόγια (Gkatzogia)

Χορός και κοινωνική-συναισθηματική νοημοσύνη παιδιών και εφήβων

Αγγελική Αντ. Γιατρά, Φωτεινή Δ. Βενετσάνου, Μαρία Ι. Κουτσούμπα