| More

Φοιτητές στο φάσμα του αυτισμού: Εμπόδια, δυνατότητες και τρόποι στήριξης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Views: 1811 Downloads: 3447
Αγλαϊα Σταμπολτζή (http://orcid.org/0000-0002-8605-5429), Ράνυ Καλούρη (http://orcid.org/0000-0003-4996-2326), Ελισάβετ Τσίτσου
Αγλαϊα Σταμπολτζή, Ράνυ Καλούρη, Ελισάβετ Τσίτσου

Περίληψη


Η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) αποτελεί μια νευρο-αναπτυξιακή διαταραχή που ακολουθεί το άτομο διαβίου.  Η συχνότητά εμφάνισής της έχει αλλάξει ριζικά τις τελευταίες δεκαετίες. Στο φάσμα του αυτισμού υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μαθητών με «ιδιαίτερες ικανότητες», υψηλή λειτουργικότητα και καλές ακαδημαϊκές προοπτικές. Οι μαθητές αυτοί συνεχίζουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά χρειάζονται υποστήριξη και καθοδήγηση για να καταφέρουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τα βασικά χαρακτηριστικά των φοιτητών με ΔΑΦ, τις δυσκολίες και τα εμπόδια που συναντούν στο πανεπιστήμιο, αλλά και αποτελεσματικούς τρόπους στήριξής τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έγινε μέσω των βιβλιογραφικών βάσεων ProQuest, Eric και Sage Journals, όπου με προκαθορισμένα κριτήρια εντοπίστηκαν άρθρα, επίσημες εκθέσεις (reports) και διδακτορικές διατριβές. Τα βασικά συμπεράσματα των ερευνών παρουσιάζουν ομοιότητες παρά τις διαφορετικές χώρες στις οποίες έχουν γίνει οι έρευνες. Ένα βασικό συμπέρασμα που αξίζει να σημειωθεί είναι πως ορισμένοι από τους παραδοσιακούς τρόπους στήριξης που χρησιμοποιούνται για τους φοιτητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν είναι κατάλληλοι για τους φοιτητές στο αυτιστικό φάσμα που έχουν ανάγκη περισσότερης εξατομικευμένης υποστήριξης. Συμπερασματικά, τα Συμβουλευτικά Κέντρα των πανεπιστημίων σε συνεργασία με άλλες υπάρχουσες δομές μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη μαθησιακή και ψυχολογική στήριξη των φοιτητών με ΔΑΦ. Τα πανεπιστήμια έχουν να ωφεληθούν από τις «ειδικές ικανότητες» των φοιτητών αυτών αλλά και να εμπλουτίσουν τη γνώση τους για τη «διαφορετικότητα».

Λέξεις κλειδιά


Διαταραχή αυτιστικού φάσματος; φοιτητές; τριτοβάθμια εκπαίδευση; πρακτικές υποστήριξης

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Adreon, D. & Durocher, S. (2007). Evaluating the college transition needs of individuals with high functioning autism disorders. Intervention in School and Clinic, 42 (5), 271-279. DOI: 10.1177/10534512070420050201

American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-IV-TR (4th ed., text revision). Washington, DC: Author.

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC: Author.

Attwood, T. (1998). Asperger’s syndrome. London: Jessica Kingsley.

Attwood, T. (2007). Relationship problems of adults with Asperger’s syndrome. Good Autism Practice 8, 13-19.

Baird, G., Simonoff, E., Pickles, A., Chandler, S., Loucas,T., Meldrum, D. & Charman,T. (2006). Prevalence of disorders of the autism spectrum in a population cohort of children in South Thames: the Special Needs and Autism Project (SNAP). Lancet, 368, 210-215.

Baron-Cohen, S., Scott, F., Allison, C., Williams, J., Bolton, P., Matthews, F. & Brayne, C. (2009). Prevalence of autism spectrum conditions: UK school-based population study. The British Journal of Psychiatry, 194, 500-509. doi: 10.1192/bjp.bp.108.059345

Boratynec, Z. (χ.η). Supporting college students with Asperger syndrome. A Sabbatical report. Counselor, Special Services: Saddleback College.

Γιαννάρου Λ. (2014). Φοιτητές με Άσπεργκερ-Θέλουν επαφή αλλά δε ξέρουν πώς. Καθημερινή, 06/03/2014 Ανάκτηση από: http://www.kathimerini.gr/756748/article/epikairothta/episthmh/foithtes-me-aspergker---8eloyn-epafh-alla-den-3eroyn-pws.

Center for Disease Control (2007). CDC releases new data on Autism Spectrum. Disorders (HFA OR ASs) from multiple communities in the United States. Ανάκτηση από: http://www.cdc.gov/od/oc/media/pressrel/2007/r070208.htm (12/12/2007).

Center for Disease Control (2014). Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network Surveillance Year 2010 Principal Investigators. Prevalence of autism spectrum disorder among children aged 8 years- Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 sites, United States, 2010. MMWR Surveillance Summaries 2014; 63(No. SS-2). Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention.

Cooper, K.L & Hanstock, T.L. (2009). Confusion between depression and autism in a high-functioning child. Clinical case studies, 8(1), 59-71. doi:10.1177/1534650108327012

Digest of Education Statistics (2009). Table 240. Number and percentage distribution of students enrolled in postsecondary institutions, by level, disability status, and selected student characteristics: 2003–04 and 2007–08. Ανάκτηση από http://nces.ed.gov/programs/digest/d10/tables/dt10_240.asp (04/10/2013).

Farrell, E. F. (2004, 8 Οκτωβρίου). Asperger's confounds colleges. Chronicle of Higher Education, pp. A35-A36.

Filler, C. & Rosenhein, M. (2012). IEP transition components: Transition to adulthood. Guidelines for individuals with autism spectrum disorders. Ανάκτηση από http://www.ocali.org/up_doc/TG12_IEPComponents.pdf

Ford, C.D. (2009). An investigation of support programs for college students with high functioning autism or Asperger syndrome. Unpublished doctoral dissertation. University of Missouri-Columbia.

Glenon, T.J. (2001). The stress of the university experience for students with Asperger syndrome. Work, 17, 183-190.

Grant, R. & Nozyce, M. (2013). Proposed changes to the American Psychiatric Association diagnostic criteria for autism spectrum disorder: Implications for young children and their families. Maternal Child Health Journal, 17, 586-592. DOI 10.1007/s10995-013-1250-9

Gutstein, S. E., & Whitney, T. (2002). Asperger Syndrome and the development of social competence. Focus on Autism & Other Developmental Disabilities, 17(3), 161-172. doi:10.1177/10883576020170030701

Harrison, J. & Hare, D.J. (2004). Brief report: assessment of sensory abnormalities in people with autistic spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 34 (6), 727-730.

Harpur, J., Lawlor, M & Fitzgerald, M. (2004). Succeeding at college with Asperger syndrome. London: Jessica Kingsley.

Hastwell, J., Harding, J., Martin, N. & Baron-Cohen, S. (2013). Asperger syndrome student project, 2009-12 (Final project report). Disability Resource Centre: University of Cambridge.

Higher Education Statistical Agency (2012) Ανάκτηση από http://www.hesa.ac.uk/ (04/10/2013).

Howley, M. (χ.η ). Asperger’s Syndrome in further and higher education students. Ανάκτηση από: http://www.brainhe.com (02/10/2013)

Howlin, P. (2004) Autism and Asperger Syndrome: preparing for adulthood. (2nd ed.). London: Routledge.

Hughes, C., Golas, M., Cosgriff, J., Brigham, N., Edwards, C., & Cashen, K. (2011). Effects of a social skills intervention among high school students with intellectual disabilities and autism and their general education peers. Research and Practice for Persons with Severe Disabilities, 36 (1), 46–61. doi: 10.2511/rpsd.36.1-2.46

Hurst, D. & Smerdon, B. (2000). Postsecondary students with disabilities: Enrollment, services, and persistence. Education Statistics Quarterly, 2 (3), 55-58.

Jabr, F. (2012). Redefining Autism: Will New DSM-5 Criteria for ASD Exclude Some People? Ανάκτηση από: http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=autism-new-criteria (20/10/2014).

Jamieson, J. & Jamieson, C. (2004). Managing Asperger syndrome at college and university: A resource for students, tutors and support services. London: David Fulton Publishers.

Kim, J. A., Szatmari, P., Bryson, S. E., Streiner, D. L. & Wilson, F. (2000). The prevalence of anxiety and mood problems among children with autism and Asperger Syndrome. Autism, 4 (2), 117-132. doi:10.1177/1362361300004002002

Knott, F. & Taylor, A. (2014). Life at university with Asperger syndrome:a comparison of student and staff perspectives. International Journal of Inclusive Education, 18 (4), 411-426, DOI: 10.1080/13603116.2013.781236

Langford, S.J.,Zakrajsek, T. & Pletcher-Rood, S. (2008). Teaching students with Asperger syndrome (and other disabilities) in the college classroom: Creating an inclusive learning environment. Journal on Excellence in College Teaching, 19 (2-3), 107-133.

Lawrence, D. H., Alleckson, D.A. & Bjorklund, P. (2010). Beyond the roadblocks: Transitioning to adulthood with Asperger’s syndrome. Archives of Psychiatric Nursing, 24(4), 227-238. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.apnu.2009.07.004

Μαγνήσαλης, Σ., Σαγιά, Σ. & Νότας, Σ. (χ.η). Τι σημαίνουν οι αλλαγές στα διαγνωστικά κριτήρια που επιφέρει το DSM-5; Ανάκτηση από: https://autismhellas.gr/wp-content/uploads/2018/03/DSM-V_%CE%95%CE%A1%CE%A9%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3.pdf (05/05/2017)

Mesibov, G B, Shea, V and Schopler, E (2005) The TEACCH Approach to Autism Spectrum Disorders. New York: Plenum Press.

Νότας, Σ. & Νικολαΐδου, Μ. (2006). Αυτισμός-Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές: Ολιστική διεπιστημονική προσέγγιση. Αθήνα: Βήτα.

Özerk (2016). The issue of prevalence of autism/ASD. International Electronic Journal of Elementary Education, 9(2), 263-306.

Pillay, Υ. & Suniti Bhat, C. (2012) Facilitating support for students with Asperger's Syndrome. Journal of College Student Psychotherapy, 26 (2), 140-154. DOI: 10.1080/87568225.2012.659161

Schlabach, T. (2008). The college experience of students with Asperger’s disorder: Perceptions of the students themselves and of college disability service providers who work with these students. Unpublished doctoral dissertation. Illinois State University.

Smith, C. (2007). Support services for students with Asperger’s syndrome in higher education. College Student Journal, 41(3), 515-531.

Σοφιανίδου. Ε., Μπακομήτρου, Φ. & Καλαντζή-Αζίζι, Α. (επιμ.) (2005). Πανεπιστήμιο για Όλους: Όροι και προϋποθέσεις πλήρους ένταξης των φοιτητών με αναπηρία στην ακαδημαϊκή ζωή. Πανεπιστήμιο Αθηνών: αυτοέκδοση.

Σταμπολτζή Α. & Γιαννάκης, Π. (2014). Η χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από άτομα στο φάσμα του αυτισμού. i-teacher, 9, 128-139.

Swedo, S. E. (2012). An update on the DSM-5 recommendations for autism spectrum disorder and other neurodevelopmental disorders. Ανάκτηση από: http://iacc.hhs.gov/events/2012/slides_susan_swedo_071012.pdf (07/02/2013).

Taylor, M.J. (2005). Teaching students with autistic spectrum disorders in HE. Education & Training, 47 (7), 484-495. http://dx.doi.org/10.1108/00400910510626330

Test, D., Mazzoti, V., Mustian, A., Fowler, C., Kortering, L. & Kohler, P. (2009). Evidence-based practices in secondary transition. Career Development and Transition For Exceptional Individuals, 32(2), 115-128. doi: 10.1177/0885728809336859

Thomas, J., & Harden, A. (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. BMC Medical Research Methodology, 8, 45. doi: 10.1186/1471-2288-8-45.

Tsai, L. Y. (2003). Pervasive developmental disorders. Briefing paper. National Dissemination Center for Children with Disabilities. Ανάκτηση από: http://nichcy.org/wp-content/uploads/docs/fs20.pdf (11/10/2012)

Wehman, P. (2006). Life beyond the classroom: Transition strategies for young people with disabilities (4th ed.). Baltimore: Paul Brooks Publishing Co.

White, S.W., Ollendick, T.H. & Bray, B.C (2011). College students on the autism spectrum: prevalence and associated problems. Autism, 15 (6), 683-701. doi: 10.1177/1362361310393363

Wolf, L. E., Thierfeld Brown, J., & Kukiela Bork, G. R. (2009). Students with Asperger syndrome: A guide for college personnel. Overland Park, KS: Autism Asperger Publishing Company.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2018 ΑΓΛΑΙΑ ΣΤΑΜΠΟΛΤΖΗ, ΡΑΝΥ ΚΑΛΟΥΡΗ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΣΙΤΣΟΥ

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.