Τόμ. 7 Αρ. 1 (2018)

Δημοσιευμένα: 2018-01-16

πίνακας εξωφύλλου: Μ. Τσιβά

Η συμβολή του παιχνιδιού και της φυσικής δραστηριότητας στην κοινωνική ανάπτυξη παιδιών με διαταραχή αυτιστικού φάσματος

Δήμητρα (Dimitra) Νικόλαος (Nikolaos) Γκατζόγια (Gkatzogia), Χαρίλαος Ζάραγκας, Βασίλειος Κούτρας, Δήμητρα Κουτσούκη