Η συμβολή του παιχνιδιού και της φυσικής δραστηριότητας στην κοινωνική ανάπτυξη παιδιών με διαταραχή αυτιστικού φάσματος


Δημοσιευμένα: Nov 13, 2018
Λέξεις-κλειδιά:
διαταραχή αυτιστικού φάσματος φυσική δραστηριότητα παιχνίδι συνεργατικό παιχνίδι κοινωνική ανάπτυξη
Δήμητρα (Dimitra) Νικόλαος (Nikolaos) Γκατζόγια (Gkatzogia)
https://orcid.org/0000-0002-8725-0920
Χαρίλαος Ζάραγκας
https://orcid.org/0000-0003-1574-3803
Βασίλειος Κούτρας
Δήμητρα Κουτσούκη
Περίληψη

Ένας από τους αναπτυξιακούς τομείς που υστερεί σημαντικά στα παιδιά με αυτισμό είναι αυτός της κοινωνικής ανάπτυξης. Παρά τις διαφοροποιήσεις που μπορεί να παρατηρούνται στην κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών με αυτισμό διαφορετικής λειτουργικότητας, οι κοινωνικές δεξιότητες υπολείπονται κατά την αναπτυξιακή πορεία των παιδιών με διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ) σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Το παιχνίδι και οι φυσικές δραστηριότητες αποτελούν δύο κατηγορίες δραστηριοτήτων που φαίνεται να επηρεάζουν θετικά την κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών με ΔΑΦ. Η έρευνα που παρουσιάζεται στο παρόν άρθρο περιγράφει την επίδραση του παιχνιδιού και της Φυσικής δραστηριότητας, σε δραστηριότητες εντός και εκτός σχολείου, στην κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών με ΔΑΦ. Η έρευνα είχε ως υποκείμενα παιδιά 6-12 ετών στο φάσμα του αυτισμού και για τη διεξαγωγή της χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια. Τα ευρήματα δείχνουν πως το συνεργατικό και το συντροφικό παιχνίδι μπορούν να επηρεάσουν θετικά την ανάπτυξη κοινωνικών συμπεριφορών στα παιδιά με αυτισμό, ωστόσο δεν παρατηρήθηκε αντίστοιχη θετική επίδραση από την ενασχόληση με τη φυσική/σωματική δραστηριότητα.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Δήμητρα (Dimitra) Νικόλαος (Nikolaos) Γκατζόγια (Gkatzogia), Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Επιστήμες Αγωγής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Υποψήφια Διδάκτωρ, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Ιωαννίνων

 

Χαρίλαος Ζάραγκας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Επίκουρος Καθηγητής
Βασίλειος Κούτρας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Καθηγητής
Αναφορές
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). American Psychiatric Association Publishing.
Cadwallader, T., Wagner, M., & Garza, N. (2003). Participation in Extracurricular Activities. Life Outside the Classroom for Youth with Disabilities: A Report from the National Longitudinal Transition Study-2 (NLTS2)
Egan, A.M., Dreyer, M.L., Odar, C.C., Beckwith, M., & Garrison, C.B. (2013). Obesity in young children with autism spectrum disorders: prevalence and associated factors. Childhood Obesity, 9(2), 125-131.
Eskicioglu, Y., Coknaz, H., Celen, A., & Coknaz, D. (2016). The Contributions of Physical Education and Game Activities on Behaviors of Autistic Individuals. Asian Education Studies, 2(1), 20.
Godin, G., & Shephard, R.J. (1985). A simple method to assess exercise behavior in the community. Canadian Journal of Applied Sport Sciences, 10(3), 141-146.
Horvat, M., Block, M.E., & Kelly, L.E. (2007). Developmental and adapted physical activity assessment. Champaign, IL: Human Kinetics.
Lee, J., & Vargo, K. K. (2017). Physical Activity into Socialization: A Movement-based Social Skills Program for Children with Autism Spectrum Disorder. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 88(4), 7-13.
McConnell, S. R. (2002). Interventions to facilitate social interaction for young children with autism: Review of available research and recommendations for educational intervention and future research. Journal of autism and developmental disorders, 32(5), 351-372.
Meire, J. (2007). Qualitative research on children;s play: a review of recent literature. In T. Jambor & J. Van Gills (Eds), Several Prespectives on Child’s Play (pp. 29-77). Belgium, The Netherlands, U.S.A., England: Garant.
Memari, A.H., Panahi, N., Ranjbar, E., Moshayedi, P., Shafiei, M., Kordi, R., & Ziaee, V. (2015). Children with autism spectrum disorder and patterns of participation in daily physical and play activities. Neurology research international, vol. 2015, Article ID 531906, 7 pages, 2015.
Mundschenk, N.A., & Sasso, G.M. (1995). Assessing sufficient social exemplars for students with autism. Behavioral Disorders, 21(1), 62-78.
Pan, C.Y. (2008). Objectively measured physical activity between children with autism spectrum disorders and children without disabilities during inclusive recess settings in Taiwan. Journal of autism and developmental disorders, 38(7), 1292.
Pan, C.Y. (2014). Motor proficiency and physical fitness in adolescent males with and without autism spectrum disorders. Autism, 18, 156-165.
Pan, C.Y., & Frey, G.C. (2006). Physical activity patterns in youth with autism spectrum disorders. Journal of autism and developmental disorders, 36(5), 597.
Phillips, K.L., Schieve, L.A., Visser, S., Boulet, S. Sharma, A.J., Kogan, M. D., Boyle, C.A. Yeargin-Allsopp, M. (2014). Prevalence and impact of unhealthy weight in a national sample of US adolescents with autism and other learning and behavioral disabilities. Maternal and Child Health Journal, 18, 1964–1975.
Pierce, K., & Schreibman, L. (1995). Increasing complex social behaviors in children with autism: Effects of peer‐implemented pivotal response training. Journal of applied behavior analysis, 28(3), 285-295.
Quirmbach, L.M., Lincoln, A.J., Feinberg-Gizzo, M.J., Ingersoll, B.R., & Andrews, S.M. (2009). Social stories: mechanisms of effectiveness in increasing game play skills in children diagnosed with autism spectrum disorder using a pretest posttest repeated measures randomized control group design. Journal of autism and developmental disorders,39(2), 299-321.
Reid, G., O'Connor, J., & Lloyd, M. (2003). The autism spectrum disorders. Palaestra, 19(2), 20.
Rimmer, J.H., Yamaki, K., Lowry, B.M., Wang, E., & Vogel, L.C. (2010). Obesity and obesity-related secondary conditions in adolescents with intellectual/developmental disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 54, 787–794.
Sandt, D.D. R., & Frey, G.C. (2005). Comparison of physical activity levels between children with and without autistic spectrum disorders. Adapted Physical Activity Quarterly, 22(2), 146-159.
Shattuck, P., Orsmond, G., Wagner, M., & Cooper, B. (2011). Participation in Social Activities among Adolescents with an Autism Spectrum Disorder. Public Library of Science, 6, (11), 5-9.
Sherrill, C. (2004). Adapted physical activity, recreation and sport (6th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
Srinivasan, S.M., Pescatello, L.S., & Bhat, A.N. (2014). Current perspectives on physical activity and exercise recommendations for children and adolescents with autism spectrum disorders. Physical Therapy, 94(6), 1-46.
Strain, P.S. (1983). Generalization of autistic children's social behavior change: Effects of developmentally integrated and segregated settings. Analysis and intervention in Developmental Disabilities, 3(1), 23-34.
Todd, T., Reid, G., & Butler-Kisber, L. (2010). Cycling for students with ASD: Self-regulation promotes sustained physical activity. Adapted Physical Activity Quarterly, 27, 226-241.
Trost, S.G., Pate, R.R., Sallis, J.F., Freedson, P.S., Taylor, W.C., Dowda, M., Sirard, J. (2002). Age and gender differences in objectively measured physical activity in youth. Medicine and Science in Sports and Exercise, 34(2), 350-355.
Tyler, K., MacDonald, M., & Menear, K. (2014). Physical activity and physical fitness of school-aged children and youth with autism spectrum disorders. Autism research and treatment, vol. 2014, Article ID 312163, 6 pages, 2014.
Wimpory, D.C., Hobson, R.P., Williams, J.M.G., & Nash, S. (2000). Are infants with autism socially engaged? A study of recent retrospective parental reports. Journal of Autism and Developmental Disorders, 30(6), 525-536.
Wolfberg, P.J., & Schuler, A.L. (1993). Integrated play groups: A model for promoting the social and cognitive dimensions of play in children with autism. Journal of autism and developmental disorders, 23(3), 467-489.
Yanardag, M., Ergun, N., & Yılmaz, I. (2009). Effects of adapted exercise education on physical fitness in children with autism. Turkish Journal of Physiotherapy Rehabilitation, 20, 25-31.
Βεργίαμη, Ε., & Ζαφειρίου, Δ.Ι. (2014). Αυτισμός: ξανα-ανακαλύπτωντας τον τροχό. http://www.ped1.gr/sites/www.ped1.gr/files/imerides/vargiami_zafeirioy_2013.pdfhttp://www.ped1.gr/sites/www.ped1.gr/files/imerides/vargiami_zafeirioy_2013.pdf (Ανακτήθηκε 20 Σεπτεμβρίου, 2018)
Θεοδωράκης, Ι., & Χασάνδρα, Μ. (2005). Κάπνισμα και άσκηση, Μέρος 2ο: Διαφορές μεταξύ ασκουμένων και μη ασκουμένων. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό, 3, 239-248.
Κάκουρος, Ε., & Μανιαδάκη, Κ. (2002). Ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων: Αναπτυξιακή προσέγγιση. Αθήνα: Εκδόσεις Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός.
Κοντού, Μ. (2007). Άσκηση και ποιότητα ζωής σε άτομα με και χωρίς κινητικά προβλήματα. Διδακτορική Διατριβή. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα.
Μαγνήσαλης, Σ., & Σαγιά, Σ. (2014). Διαγνωστικά κριτήρια για τις Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού. Διαθέσιμο σε: http://www.autismhellas.gr/(Ανακτήθηκε 20 Σεπτεμβρίου, 2018).
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)