Οι εκπαιδευτικές αξίες των εκθεμάτων ως γέφυρες για τη σύνδεσή τους με τις φυσικές επιστήμες και το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων


Δημοσιευμένα: Σεπ 19, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
Αρχαιολογικό μουσείο Φυσικές Επιστήμες εκπαιδευτικές αξίες εκθεμάτων γέφυρες
Αθηνά - Χριστίνα Κορνελάκη
https://orcid.org/0000-0002-2782-083X
Περίληψη

Η παρούσα εργασία διερευνά τρόπους γεφύρωσης των συλλογών μη επιστημονικών μουσείων με επιστημονικές έννοιες, αναλύοντας τις εκπαιδευτικές αξίες των εκθεμάτων τους και εντοπίζοντας έκδηλες ή άδηλες γέφυρες μεταξύ των εκθεμάτων και των θεμάτων φυσικών επιστημών των πρώτων βαθμίδων εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται πρόσφατες διεθνείς έρευνες καθώς και αποτελέσματα προγενέστερων ερευνών των συγγραφέων, τόσο για τον εντοπισμό των γεφυρών όσο και για την αξιοποίησή τους στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων φυσικών επιστημών για μαθητές προσχολικής και πρωτο-σχολικής ηλικίας. Πιο συγκεκριμένα, περιγράφεται η περίπτωση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων και η ανάλυση των εκθεμάτων του καθώς και ένα παράδειγμα προγράμματος εκπαίδευσης φυσικών επιστημών που υλοποιήθηκε σε αυτό. Οι γέφυρες που εντοπίστηκαν, αφορούν τις τρεις από τις τέσσερις θεματικές του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για τις φυσικές επιστήμες της προσχολικής εκπαίδευσης, ζωντανοί οργανισμοί, αντικείμενα και υλικά, έννοιες και φαινόμενα από τον φυσικό κόσμο.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Βασιλείου, Ε. (2015). Η χειροποίητη κεραμική της εποχής του χαλκού και της πρώιμης εποχής του σιδήρου στην περιοχή της κεντρικής Ηπείρου: Ζητήματα χρονολόγησης, παραγωγής και κατανάλωσης. (Μη δημοσιευμένη διδακτορική διατριβή). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κοτζαμποπούλου, Ε., & Βασιλείου, Ε. (2009). Ένα Μουσείο, πολλές ιστορίες. Η επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων. Αρχαιολογία και Τέχνες, 111, 97-105.
Νικονάνου, Ν. (Επιμ.) (2015) Μουσειακή μάθηση και εμπειρία στον 21ο αιώνα. Σύνδεσμος Ελληνικων Ακαδημαϊκων Βιβλιοθηκών. ISBN: 978-960-603-082-6 https://repository.kallipos.gr/handle/11419/712
Πλακίτση, Κ. (2008). Διδακτική των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική και στην Πρώτη Σχολική Ηλικία. Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.
Andre, L., Durksen, T., & Volman, M. L. (2017). Museums as avenues of learning for children: A decade of research. Learning Environments Research, 20, 47–76.
Engeström, Y. (2007) Enriching the Theory of Expansive Learning: Lessons from Journeys Toward Coconfiguration. Mind, Culture, and Activity, Vol. 14, Issue 1-2, 23–39. doi:10.1080/10749030701307689
Fleer, M. (2009). The cultural construction of child development: Creating institutional and cultural intersubjectivity. International Journal of Early Years Education, 14(2), 127-140. Doi: 10.1080/09669760600661294
Georgopoulou, P., Koliopoulos, D., & Meunier, A. (2021). The dissemination of elements of scientific knowledge in archaeological museums in Greece: Socio-cultural, epistemological and communicational/educational aspects. Scientific Culture, 7, 31–44
Greenslit, J., Price, A., & Malone, T. (2021) Aesthetic Dissonance: The Impact of Viewing Fine Art in a Science Museum. Journal of Museum Education, Vol. 46, Issue 2, 202-215. DOI:10.1080/10598650.2021.1882178
Gutwill, J. P., & Allen, S. (2012). Deepening Students' Scientific Inquiry Skills During a Science Museum Field Trip. Journal of the Learning Sciences, 21(1), 130-181. doi: 10.1080/10508406.2011.555938
Hooper-Greenhill, E. (2007) Museums and Education: Purpose, Pedagogy, Performance (1st ed.). London, Routledge. DOI:10.4324/9780203937525
Hughes, C., & Cosbey, A. (2016) Exploring the Intersections of Science and History Learning. Journal of Museum Education, Vol. 41, Issue 3, 174-184. DOI:10.1080/10598650.2016.1193306
Mujtaba, T., Lawrence, M., Oliver, M., & Reiss, M. J. (2018) Learning and engagement through natural history museums. Studies in Science Education, Vol. 54, Issue 1, 41-67. Doi: 10.1080/03057267.2018.1442820
Papadopoulos, P., & Seroglou, F. (2012). Developing Analysis Frameworks for Scientific Literacy Activities. Science Education: Research & Praxis, 2012(40-41), 5-29.
Plakitsi, K. (Ed.) (2013). Activity Theory in Formal and Informal Science Education. Rotterdam: Sense Publishers.
Ravanis, K. (2017). Early Childhood Science Education: state of the art and perspectives. Journal of Baltic Science Education, 16(3), 284-288.
Roth, W.M., Goulart, M.I.M., & Plakitsi, K. (2013). Science Education during Early Childhood. A Cultural Historical Perspective. Dordtrecht: Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-5186-6