Τόμ. 12 Αρ. 2 (2023): Εκπαίδευση και μάθηση σε μουσειακά περιβάλλοντα

Δημοσιευμένα: 2023-01-05

Το τεύχος αποτελεί ειδικό αφιέρωμα με θέμα την «Εκπαίδευση και μάθηση σε μουσειακά περιβάλλοντα» και επιδιώκει να παρουσιάσει μερικές από τις σύγχρονες τάσεις, τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις και τις πρακτικές που αφορούν (σ)το γνωστικό αντικείμενο της Μουσειακής Αγωγής.

Επιμέλεια Τεύχους: Αναστασία Φιλιππουπολίτη, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Φωτογραφία εξωφύλλου: διαδραστικό έκθεμα και παιδί σε δράση (προσωπικό αρχείο Κ. Καραδημητρίου)

Συζητώντας για το παρελθόν: διαλογικές ψηφιακές εμπειρίες στην εκπαίδευση της ιστορίας

Κατερίνα Σέρβη, Ακριβή Κατηφόρη, Μαρία Ρούσσου, Δήμητρα Πετούση