Το Λογικό μοντέλο (Logic Model): μια μεθοδολογία διαμόρφωσης και αξιολόγησης προγραμμάτων με πολλές δυνατότητες


Δημοσιευμένα: Jun 9, 2014
Λέξεις-κλειδιά:
Προγράμματα Εκπαιδευτικοί Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Λογικό μοντέλο
Μαρία Φρούντα
Περίληψη

Η εργασία αυτή απορρέει από τα αποτελέσματα της έρευνας που έγινε στο πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής μου και αφορούσε τους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται σε προγράμματα Αγωγής Υγείας και Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης στο ελληνικό σχολείο. Ένα από τα βασικά ευρήματα αφορά την ανεπαρκή ή ανύπαρκτη εκπαίδευση/επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων (projects) εν γένει. Το αποτέλεσμα είναι τα προγράμματα να υλοποιούνται κατά τρόπο αυτοσχεδιαστικό ή τυχαίο και σε κάθε περίπτωση με μικρή αποτελεσματικότητα. Ως απόρροια του προηγούμενου ευρήματος, στο παρόν κείμενο στοχεύουμε να παρουσιάσουμε και να αναλύσουμε ένα εργαλείο σχεδίασης και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, το «λογικό μοντέλο», το οποίο θα μπορούσε να συνεισφέρει στη βελτίωση της προηγούμενης ανεπάρκειας. Το λογικό μοντέλο είναι διεθνώς καταξιωμένο, με σημαντική χρήση που θα μπορούσε να βοηθήσει τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς στον καλύτερο σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων που υλοποιούν στο πλαίσιο της σχολικής τους μονάδας.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Μαρία Φρούντα
Εκπαιδευτικός
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)