Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Paraneoplastic exfoliative erythroderma in a cat with thymoma


Published: Nov 10, 2017
Keywords:
Cat exfoliative dermatitis thymoma
D. KASABALIS (Δ. ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ)
M. E. MYLONAKIS (Μ.Ε. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ)
M. N. PATSIKAS (Μ.Ν. ΠΑΤΣΙΚΑΣ)
T. PETANIDES (Θ. ΠΕΤΑΝΙΔΗΣ)
A. F. KOUTINAS (Α.Φ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ)
Abstract

A 14-year-old domestic shorthair cat was admitted with a 2-month history of excessive body weight loss and generalized exfoliative dermatitis with erythroderma. Radiographic and ultrasonographic examination revealed a cranioventral cavitary mass within the anterior mediastinum. An ultrasound-guided fine needle aspiration cytology from the mass revealed numerous small mature lymphocytes intermingled with much fewer inflammatory mast cells. These findings, along with a cellpoor interface and mixed cell dermatitis demonstrated on skin histopathology, made the diagnosis of paraneoplastic exfoliative dermatitis straightforward. This uncommon case illustrates the relative value of keratosebborheic skin disease as a useful indicator of an internal malignancy in the cat.

Article Details
  • Section
  • Case Report
Downloads
Download data is not yet available.
References
Affolter VK, Moore PF, Sandmaier BM (1998) Immunohistochemical characterization of canine acute graft-versus host disease and erythema multiforme. In : Kwochka KW, Wilemse T, von Tscharner C eds. Advances in veterinary dermatology Vol 3, Butterworth-Heinemann, Oxford: pp 103-115.
Bonnard Ρ, Dralez F (1992) A prupos d'un cas de thymome chez un chat. Le Point Vétérinaire 23,1089-1094.
Carpenter JL, Holzworth J (1982) Thymoma in 11 cats. J Am Vet Med Assoc 181: 240-251.
Day MJ (1997) Review of thymic pathology in 30 cats and 36 dogs. J Small Anim Pract 38:393-403.
Dubielzig RR, DeLaney RG (1980) A thymoma in a cat. Vet Med Small Anim Clin 75:1270-1272.
Fidel JL, Pargass IS, Dark MJ, Holmes SP (2008) Granulocytopenia associated with thymoma in a domestic shorthaired cat. J Am Anim Hosp Assoc 44:210-217.
Forster-van Hijfte MA, Curtis CF, White RN (1997) Resolution of exfoliative dermatitis and Malassezia pachydermatis overgrowth in a cat after surgical thymoma resection. J Small Anim Pract 38:451-454.
Godfrey DR (1999) Dermatosis and associated systemic signs in a cat with thymoma and recently treated with an imidacloprid preparation. J Small Anim Pract 40:333-337.
Gores BR, Berg J, Carpenter JL, Aronsohn MG (1994) Surgical treatment of thymomas in cats: 12 cases (1987-1992). J Am Vet Med Assoc 204:1782-1785.
Gross TL, Ihrke JP, Wälder EJ, Affolter VK (2005) Feline thymoma associated exfoliative dermatitis. In: Gross TL, Ihrke JP, Wälder EJ, Affolter VK eds. Skin Diseases Of The Dog And Cat Clinical and histopathologic diagnosis. 2nd ed, Blackwell Publishings, Iowa: pp 68-70.
Kenita SR (2001) Evaluation and treatment of cranial mediastinal masses. In: August JR ed. Consultations in feline internal medicine 4 WB Saunders, Philadelphia pp:533-540.
Lara-Garcia A, Wellman M, Burkhard MJ, Machado-Parrula C, Valli VE, Stromberg PC, Couto CG (2008) Cervical thymoma originating in ectopic thymic tissue in a cat. Vet Clin Pathol 37:397-402.
Loveday RK (1959) Thymoma in a Siamese cat. J S Afr Vet Med Assoc 30:33-34.
Moore SA, Ogilvie GK (2001) Thymoma, mesothelioma and histiocytosis. In: Ogilvie GK, Moore SA eds. Feline Oncology. A Comprehensive Guide to Compassionate Care. 1st ed, Veterinary Learning Systems, Trendon NJ: pp 389-397.
Raskin RE (2001) Lymphoid system. In: Raskin RE, Meyer DJ, eds. Atlas of canine and feline cytology. 1st ed, WB Saunders, Philadelphia PA: pp 93-134.
Riviere C, Olivry Τ (1999) Dermatite exfoliative paraneoplastique associée a un thymoma chez un chat: resolution des symptoms après thymectomie. Prat Med Clin Anim Comp 34:531-537.
Rottenberg S, von Tscharner C, Roosje PJ (2004) Thymoma-associated exfoliative dermatitis in cats. Vet Pathol 41:429-433.
Scott-Moncrief JC, Cook JR Jr, Lantz GC (1990) Acquired myasthenia gravis in a cat with thymoma. J Am Vet Med Assoc 196:1291-1293.
Scott DW, Yager JA, Johnston KM (1995) Exfoliative dermatitis in association with thymoma in three cats. Fel Pract 23:8-13.
Scott DW, Miller WH, Griffin CE (2001) Exfoliative Dermatoses. In: Scott DW, Miller WH, Griffin CE eds. Müller & Kirk's Small Animal Dermatology. 6th ed, WB Saunders, Philadelphia PA: pp 1049-1050.
Scherk MA, Center SA (2010) Toxic, metabolic, infectious, and neoplastic liver diseases. In: Ettinger SJ, Feldman EC eds. Textbook of Veterinary Internal Medicine, 7th ed, Saunders Elsevier, St Luis MI: ppl672-1689.
Singh A, Boston SE, Poma R (2010) Thymoma-associated exfoliative dermatitis and post-thymectomy myasthenia gravis in a cat. Can Vet J 51:757-760.
Smith AN, Wright JC, Brawner WR Jr, LaRue SM, Fineman L, Hogge GS, Kitchell BE, Hohenhaus AE, Burk RL, Dhaliwal RS, Duda LE (2001) Radiation therapy in the treatment of canine and feline thymomas: a retrospective study (1985-1999). J Am Anim Hosp Assoc 37:489-496.
Smits B, Reid MM (2003) Feline paraneoplastic syndrome associated with thymoma. Ν Ζ Vet J 51:244-247.
Spadavecchia C, Jaggy A (2008) Thymectomy in a cat with myasthenia gravis: a case report focusing on perianaesthetic management. Schweiz Arch Tierheilkd 150:515-518.
Stockham SL, Scott MA (2002) Leukocytes. In: Stockham SL, Scott MA, eds. Fundamentals of Veterinary Clinical Pathology. 1st ed, Iowa State Press, Iowa: pp 49-83.
Turek MM. (2003) Cutaneous paraneoplastic syndromes in dogs and cats: A review of the literature. Vet Dermatol 14:279-296.
Willard MD, Tvedten Η, Walshaw R, Aronson E (1980) Thymoma in a cat. J Am Vet Med Assoc 176:451-453.
Young Κ (2000) Thymoma. In: Feldman BF, Zinkl JG, Jain NC, eds. Schalm,s Veterinary Hematology. 6th ed, Blackwell Publishings, Iowa: pp 667-669.
Zitz JC, Birchard SJ, Couto GC, Samii VF, Weisbrode SE, Young GS (2008) Results of excision of thymomas in cats and dogs: 20 cases (1984-2005). J Am Vet Med Assoc 15:1186-1192.
Most read articles by the same author(s)