Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Epizootiologic survey of selenium and vitamin E concentrations in dairy cows of Thessaioniki’s county


G. CHRISTODOULOPOULOS (Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ)
N. ROUBLES (Ν. ΡΟΥΜΠΙΕΣ)
H. KARATZIAS (Χ. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ)
A. PAPASTERIADIS (Α. ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ)
Abstract

The purpose of this research was the study of selenium (Se) and vitamin E (vit. E) concentrations in dairy cows blood within the region of Thessaloniki. The survey included 65 dairy cow farms in the region of Thessaloniki from which samples of blood were collected from 10 female adult animals from every farm. Out of the total 650 cows examined in the 65 farms, 40% presented deficient concentration of Se in blood (<0,08 μg/ml), 29% marginally deficient concentration (0,08-0,12 μg/ml) and only 31% normal concentration (>0,12 μg/ml). Regarding vit. E, only 4%, out of the 650 cows examined, had deficient concentration in the blood plasma (<2 μg/ml). It was concluded from the above that, in the region of Thessaloniki, a significant percentage of the dairy cows run the risk of Se deficiency diseases. On the contrary, the case of vit. E deficiency, should be regarded as improbable for these animals.

Article Details
  • Section
  • Research Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Στοφόρος Ε. Μυϊκή δυστροφία TOJV αμνών (πρώτη περίπτωσις εν Ελλάδι). Δελτίον ΕΚΕ 1959,33: 3-9
Σπαής ΑΓ. Κτηνιατρική Ειδική Παθολογία. Τόμος Bae. Θεσσαλονίκη, 1975
Παπαστεριάδης Α. Διατροφικά νοσήματα των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα και τρόποι αντιμετώπισης τους. Διεθνές σεμινάριο παραγωγής και αξιοποίησης γάλακτος αιγοπροβάτων. Αθήνα, 23-27 Σεπτεμβρίου 1985. Πρακτικά. 6:173-230
Μπελιμπασάκης ΝΓ. Βοοτροφία. Εκδόσεις Ζυγός, Θεσσαλονίκη, 1996
Κάτος Α. Στατιστική. Εκδόσεις Εγνατία, Θεσσαλονίκη, 1984
Caravaggi C. Vitamin Ε concentrations in the serum of various experimental animals. Comp Biochem Physiol 1969, 30:585-588
Koller LD, South PJ, Exon JH and Whitbeck GA. Selenium deficiency of beef cattle in Idaho and Washington and a practical means of prevention. Cornell Vet 1983, 73: 323-332
Agiannidis A and Voulgaropoulos A. Improved procedure for the fluorometric determination of selenium in biological materials. Chimika Chronica, New Series 1990,19:111-118
Flohe L and Brand I. Some hints to avoid pitfalls in Quantitative determination of glutathione peroxidase. Ζ Klin Chem U Klin Biochem 1970, 8: 156-161
Hansen LG, Warwick WJ. A fluorometric micro method for serum tocopherol. Tech Bull, Reg Med Teeh 1966,36:131-136
Blood DC and Radostits OM. Veterinary Medicine, 7th ed, Bailliere-Tinball, London, 1989
Rebhun WC. Diseases of Dairy Cattle. Rebhun WC (ed), Williams and Wilkins, 1995
Scholz RW and Hutchinson LJ. Distribution of glutathione peroxidase activity and selenium in the blood of dairy cows. Am J Vet Res 1979,40,2: 245-249
Scholz RW, Deborah A, Todhunter MS, Lynda S and Cook BS. Selenium content and glutathione peroxidase activity in tissues of young cattle fed supplemented whole milk diets. Am J Vet Res 1981,42,10: 1718-1723
Erskine RJ, Eberhart RJ, Hutcinson LJ, Scholz RW. Blood selenium concentrations and glutathione peroxidase activities in dairy herds with high and low somatic cell counts. JAVMA 1987, 190: 1417-148L
Kaneko JJ, Harvey JW, Bruss ML. Clinical Biochemistry of Domestic Animals. 7,h ed., Academic Press, San Diego, London, Boston, New York, Sydney, Tokyo, Toronto, 1997
Shamberger RJ. Biochemistry of selenium. Frieden Earl (ed), Plenum Press, New York and London, 1983
Smith KL, Hogan JS and Conrad HR. Selenium in dairy cattle: Its role in disease resistance. Vet Med 1988,83,1: 72-78
Stowe HD and Herdt TH. Clinical assessment of selenium status of livestock. J Anim Sci 1992, 70: 3928-3933
Gerloff BJ. Effect of selenium supplementation on dairy Cattle J Anim Sci 1992, 70: 3934-3940
Χριστοδουλόπουλος Γ. Επιζοοοτιολογική έρευνα TOJV συγκεντρώσεων σεληνίου και βιταμίνης Ε στα βοοειδή του νομού Θεσσαλονίκης. Διδακτορική διατριβή, Κτηνιατρικό Τμήμα, ΑΠΘ, 1998
Rammell CG and Cunliffe Vitamin E status of cattle and sheep 2: Survey of liver from clinically normal cattle and sheep for a-tocopherol. NZvet J 1983,31: 203-204
Friedrich W. Vitamin E In: Vitamins Friedrich W. (ed), Walter de Gruyter, Berlin-New York 1988, 4: 229-279
Adams CR. Feedlot cattle need supplemental vitamin E. Feedstuffs 1982, May 3: 24-25
National Research Council (NRC). Nutrient requirements of dairy cattle. 6th ed, National Academic Press, Washington, DC, 1988
Wichtel JJ, Craigie AL, Varela-Alvarez H, and Williamson NB. The effect of intra-ruminal selenium pellets on growth rate, lactation and reproductive efficiency in dairy cattle. NZ Vet J 1994,42: 205-210
Levander OA. Selenium. In: Trace elements in human and animal nutrition, 5th ed., vol.2, Mertz (ed), Academic Press, 1986,3:209-279
Van Saun RI, Herdt ΤΗ and Stowe HD. Maternal and fetal selenium concentrations and their interrelationships in dairy cattle. J Nutr 1989,119: 1128-1137
Campbell DT, Maas J, Weber DW, Hedstrom DR, Norman BB. Safety and efficacy of two sustained-release intrateticular selenium in beef cattle. Am J Vet Res 1990,51,5: 813-817
Grasso PJ. Phagocytosis, bactericidal activity, and oxidative metabolism of mammary neutrophils from seleniumadequate and selenium-deficient dairy cows. M.S. thesis, Pennsylvania state University, 1987
Smith KL, Hogan JS, Conrad HR. Selenium in dairy cattle: its role in disease resistance. In: Selenium and copper déficiences in cattle. Lenexa, kan: Veterinary Medicine Publishing Co 1988:15-19
Turner RJ, Finch JM. Selenium and the immune response. Proc Nutr Soc 1991, 50: 275-285
Γιαντζής Ν, Αγιαννίδης Α, Σπαής ΑΓ. Το σελήνιο στη διατροφή και την παθολογία των παραγοογικών ζώων. Α' Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνε'δριο. Πρακτικά, 1978:380-393
Ewan RC Animal tissues. In: Occurence and distribution of selenium. Milan Inhat (ed), CRC Press, 1989: 121-167
Most read articles by the same author(s)