Αρ. 16 (2023): Περιφέρεια |Regional Integration: Politics, Economics, Governance - Δομικές μεταβάσεις και πολυκρίσεις στην παγκόσμια οικονομία: Προκλήσεις για την περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση

Δημοσιευμένα: 2024-02-08

Ειδικό Τεύχος - Δομικές μεταβάσεις και πολυκρίσεις στην παγκόσμια οικονομία: Προκλήσεις για την περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση

Η «Περιφέρεια» αλλάζει

Δημήτρης Κατσίκας, Γιώργος Ανδρέου, Παναγιώτα Μανώλη, Γιώργος Μαρής, Τάσος Χάρδας