Αποτελέσματα ερευνών 2019: Ιστορίες για επαναστάσεις, βιομηχανία, αρχαιολογία, αρχαιότητα – καλλιτεχνική έρευνα – πολιτισμική οικειότητα – airbnb – γλωσσολογία και νευρολογία

Δημοσιευμένα: 2022-12-13

Τα αποτελέσματα των ερευνητικών προτάσεων που εκπονήθηκαν το 2019 με χρηματοδότηση από το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες δημοσιεύονται συγκεντρωμένα στον παρόντα τόμο της σειράς PIXELS@humanities. Πρόκειται για οκτώ μελέτες οι οποίες χαρακτηρίζονται από πρωτοτυπία στη θεματολογία, τη μεθοδολογία και τις προσεγγίσεις, και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναζητήσεων και προβληματισμού.