Η Επιστήμη και Κοινωνία:Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας στρέφει την προσοχή της στη σχέση επιστημονικού και φιλοσοφικού στοχασμού από τη μια μεριά και πολιτικής και κοινωνικής πρακτικής από την άλλη.

Σκοπός του περιοδικού είναι η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και της μελέτης θεμάτων που άπτονται του ευρύτερου πεδίου της πολιτικής, κοινωνικής και ηθικής θεωρίας, με γνώμονα τη διεπιστημονικότητα, την αμεροληψία, τον κριτικό λόγο, αλλά και την καινοτομία στη μεθοδολογική προσέγγιση αυτών των θεμάτων.

 

Ανακοινώσεις


Ηλεκτρονική υποβολή εργασιών

2016-11-06

Οι υποβολές άρθρων στο περιοδικό "Επιστήμη και Κοινωνία" γίνονται ηλεκτρονικά κατόπιν εγγραφής στην πλατφόρμα. Παρακαλούμε πατήστε εδώhttp://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/sas/about/submissions#onlineSubmissions

Τρέχον τεύχος


Τόμ. 43 (2024): ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δημοσιευμένα: 2024-02-12

ΓΡΑΦΟΥΝ

M. A. Amazeen
S. Poulakidakos-
A. Linardis-
N. Demertzis
V. Georgiadou-
A. Kafe-F. Kountouri
А . Γαρδικιώτης - Α. Πηλιούσης
Μ. Χατζηκωνσταντίνου
Θ. Σιώμος


Προβολή όλων των τευχών