Έμφυλο υποκείμενο, καθολικότητα, σεξουαλικότητα. Μία λακανική αναπλαισίωση Βιβλιοκριτικό Δοκίμιο για το Πετράκη, Γ. & Στρατηγάκη Μ. επ. (2023) Εισαγωγή στις Σπουδές Φύλου, Αθήνα: Αλεξάνδρεια.


Δημοσιευμένα: Feb 12, 2024
ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
Περίληψη

Με αφορμή την πρόσφατη έκδοση βιβλίου περί Σπουδών Φύλου με κείμενα που αναδεικνύουν την ιστορική ανάδυση συναφούς εννοιολόγησης του φύλου σε διάφορες επιστημονικές πειθαρχίες,  στο παρόν κείμενο επιχειρείται η ανάδειξη αρχικά  ενός νέφους έξι  εννοιών και παραδοχών περί κοινωνικού φύλου, αναπλαισιώνοντας τη συζήτηση υπό τη σκοπιά μιας λακανικά προσανατολισμένης πολιτικής ψυχολογίας.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Βιβλιογραφικά δοκίμια
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.