Η αναγνώριση της Αρμένικης γενοκτονίας και η πολιτικοποίηση της


Δημοσιευμένα: Jul 20, 2015
Emil Souleimanou
Maya Ehrmann
Περίληψη
No abstract
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Akçam, Τ. (2004). From empire to republic: Turkish nationalism and the Armenian genocide. London: Zed Books.
Armenian Genocide Blog (2010). ‘The White House and State Department have once again shown their fear of Turkey’, http:// armeniangenocideblog.wordpress.com/ tag/list-of countries-offi- cially-recognizing-the-armenian-genocide/.
Armenian Genocide Facts (2012). ‘Armenian Rebellion and the Relocation in 1915’, http://armeniangenocidefacts.com/armen- ian-rebellion-and-the-relocation-in-1915/.
Armenian Issue (2001). ‘What is Genocide’, http://www.erme- nisomnu.gen.tr/english/intro/ genocide.html.
Armenian National Committee (2012). ‘Welcome to ANCPAC’, http:// ancpac.org/.
Armenian National Committee of America (2012). ‘Genocide Recognition’, http://www. anca.org/genocide_resource/ recognition.php.
Armenian National Institute (2000). ‘Sweden Parliament Report’, http://www.armenian-genocide.org/Affirmation.165/cur- rent_category.7/affirmation_detail.html.
Armenian National Institute (2006). ‘Wales National Assembly Resolution’, EDM 1454. http://www.armenian-genocide.org/Af- firmation.370/current_category. 158/affirmation _detail.html.
Asbarez (2012). ‘Aram I calls for return of stolen Armenian Churches’, http://asbarez.com/101190/ aram-i-calls-for-return-of-stolen-ar- menian-churches/.
Bakalian, A. (1993). Armenian Americans: from being to feeling Armenian. London: Transaction Publishers.
Bedrosyan, R. (2011). ‘Special Report: What is Turkey Returning to Armenians’, The Armenian Weekly, http://www.armenianweek- ly.com/2011/08/31/property-return/.
Berlinski, C. (2008). ‘Ergenekon: Turkey’s conspiracy to end them all’, The Week, 13/11. http://www.theweek.co.uk/25215/ergene- kon-turkey%E2%80%99s-
Cheteryan, V. (2010). ‘Armenian genocide and Turkey: then and now’, Open Democracy, http://www.opendemocracy.net/vickencheterian/armenian-genocide-and-turkey-then-and-now.
Chrisafis, A. & N. Hopkins (2011). ‘Turkey freezes all political relations with France over genocide row’, The Guardian, 22/12. http:// www.guardian.co.uk/ world/ 2011/dec/22/ turkey-france- freeze-relations-over-genocide.
Clark, B. (2007). ‘Turkey’s Armenia dilemma’, BBC News, http:// news.bbc.co.uk/2/hi/ europe/6386625.stm.
Decree 1331/163, May 1915, Prime Ministry’s Archives, Istanbul, Council of Ministers Decrees, Volume 198.
European Parli ament (2006). ‘European Parliament critical of slowdown in Turkey’s reform process’, http://www.europarl.eu- ropa.eu/sides/getDoc.do?language=en&type=IM-PFÆSS&reference =20060922IPR10896.
European Union (2012). ‘A more transparent and democratic Europe’, http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/democracy/index_ en.htm.
Hale, W. (2000). Turkish foreign policy, 1774-2000. London: Frank Cass.
ICTJ (2002). ‘The Applicability of the United Nations Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide to Events Which Occurred During the Early Twentieth Century. Legal Analysis Prepared for the Internationa] Center for Transitional Justice’, https://ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Turkey- Armenian-Reconciliation-2002-English.pdf
Jung, D. (2003). ‘The Sevres Syndrome: Turkish Foreign Policy and its Historical Legacies’, American Diplomacy, http://www.unc. edu/depts/diplomat/archives_roll/2003_07-09/ jung_sevres/jung_ sevres.html.
Lea, R. (2006). ‘In Istanbul, a writer awaits her day in court’, The Guardian, 24/7. http://www.guardian.co.uk/books/2006/jul/24/ fiction.voicesofprotest.
Maksudyan, N. (2009). ‘Walls of Silence: Translating the Armenian Genocide into Turkish and Self-Censorship’, Critique. 37 (4): 635-649.
Mammadov, G. (2011). ‘Nagorno-Karabakh Conflict: Armenia’s Victory or Nightmare?’, Foreign Policy Journal, http://www.for- eignpolicyjournal.co m/2011/10/13/nagorno-karabakh-conflict- armenias-victory-or-nightmare-2/.
Martin, J.J. (1981). ‘Raphael Lemkin and the invention of “genocide”’, The Journal of Historical Review, 2 (1): 19-34.
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Armenia (2012a). ‘Bilateral relations. Turkey , http://www.mfa.am/en/country- by-country/tr/.
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Armenia (2012b). ‘Nagorno-Karabakh issue’, http://www.mfa.am/en/artsakh/.
Morgenthau, H. (1918). Ambassador Morgenthau’s story. New York: Doubleday.
Mutafyan, L. (2011). ‘Preservation of Armenian Identity is Encouraged’, Hayern Aysor, http://hayernaysor.am/en/
Papazian, D. (2004 [1995]). ‘The Struggle for personal and collective identity: the Ukranian and Armenian experience in America’, http://www.umd.umich.edu/dept/armenian/ papazian/rusyn.html.
Souleimanov, E. (2006a). ‘The Politics of France’s Criminalization of Genocide Denial , Central Asia - Caucasus Analyst, http:// www.cacianalyst.org/ publications/ analytical-articles/item/11150- anaIytical-articles-caci-analyst-2006-10-18-art-11150.html
Souleimanov, E. (2006b). ‘Bezpecnostni aspekty pfipadného vs- tupu Turecka do EU [The Security Aspects of Turkey’s Perspective EU Membership]’, Stredoevropsky politologicky casopis [Central European Journal of Political Science], Vili (2-3): 298-313.
Soysal, M. (1985). Testimony of Professor Mümtaz Soysal, Ankara University [at the Orly Trial]. Ankara: Republic of Turkey, Ministry of Foreign Affairs. http://www.mfa.gov.tr/data/DISPOLITI- KA/Ermenilddialari/ Soysal.pdf
Suny, R. G. (1993). Looking Toivard Ararat: Armenia in Modem History. Bloomington, IN: Indiana University Press.
The Telegraph (2012). ‘Turkey attacks France over Armenian “genocide” bill’, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ france/9034755/Turkey-attacks-France-over-Armenian-genocide- bill.html.
Turgut, P. (2011). ‘Why Turkey’s Kurdish conflict is making a worrying comeback’, Time 19/8. http://www.time.com/time/world/ article/0,8599,2089602,00.html.
UN (1948). United Nations Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, http://www.un.org/millenni- um/law/iv-l.htm.
Xinhua News (2012). ‘Turkey condemns French Senate’s adoption of Armenian “genocide” bill: statement’, http://news.xinhuanet.com/ english/world/2012-0l/24/c_ 131375506 .htm Yacoubian, G. S. (2010). ‘Financial, Territorial, and Moral Reparations for the 1915 Armenian Massacres’, War Crimes, Genocide, & Crimes against Humanity, 4: 59-98.