Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Τόμ. 32 (2014): Μαζική βία και θύματα

Δημοσιευμένα: 2015-07-20

Κατόπιν συμφωνίας με τις Εκδόσεις Gutenberg, το πλήρες κείμενο μόνον ενός άρθρου του παρόντος τεύχους είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική σελίδα του περιοδικού.