Σωτήρης Ντάλης, Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολυμερής διαχείριση της παγκοσμιοποίησης


Δημοσιευμένα: Jul 20, 2015
Εμμανουέλα Δούση
Περίληψη
[Δεν διατίθεται περίληψη / no abstract available]
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Βιβλιοκριτικές
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Τσούκαλης, Λ. (2009). "Ο Ευρωπαίος ασθενής", στο του ιδίου, Και αν βγαίναμε από το καβούκι μας; Αθήνα: Παπαζήσης.