Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Μοντέλα καπιταλισμού, θεσμικές συμπληρωματικότητες και η Ελληνική πολιτική οικονομία


Δημοσιευμένα: Jul 20, 2015
Αναστάσιος Χάρδας
Περίληψη
No abstract
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Albert, Μ. (1993). Capitalism against capitalism. New York: Four Walls, Eight Windows Press.
Amable, B. (2004). The diversity of modern capitalism. Oxford: Oxford University Press.
Αργείτης, X. (2012). Χρεοκοπία και οικονομική κρίση: αποτυχία και κατάρρευση του ελληνικού μοντέλου καπιταλισμού. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
Βούλγαρης, Γ. (2001). Η Ελλάδα της μεταπολίτευσης 1974-1990: σταθερή δημοκρατία σημαδεμένη από τη μεταπολεμική ιστορία. Αθήνα: Θεμέλιο.
Βούλγαρης, Γ. (2006). ‘Κράτος και κοινωνία πολιτών στην Ελλάδα: μια σχέση προς επανεξέταση;’, Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης. 28: 5-33.
Coates, D. (επιμ.) (2005). Varieties of capitalism, varieties of approaches. Basingstoke: Paigrave Macmillan.
Crouch, C. (2005). Capitalist diversity and change: recombinant governance and institutional entrepreneurs. Oxford: Oxford University Press.
Δερτιλής, Γ. (2005) Ιστορία του Ελληνικού κράτους, 1830-1920. Αθήνα: Εστία.
European Commission (2011). Economic, Social and Territorial situation of Greece. Brussels.
Featherstone, K. (2008). ‘Varieties of Capitalism and the Greek case: explaining the constraints on domestic reform?’ GreeSE paper, no. 11, Hellenic Observatory Papers on Greece and Southeast Europe, August, 2008.
Hall, P. (2012). ‘The economics and politics of the Euro crisis’. German Politics, 21:4, 355-71.
Hall, P. & D. Soskice (επιμ.) (2001). Varieties of capitalism: the institutional foundations of comparative advantage. Oxford: Oxford University Press.
Haricke, B. (2009). Debating varieties of capitalism: a reader. Oxford: Oxford University Press.
Hollingsworth, J. R. & R. Boyer (επιμ.) (1997). Contemporary capitalism: the embeddedness of institutions. Cambridge: Cambridge University Press.
Ιορδανόγλου, Xp. (2013) Κράτος και ομάδες συμφερόντων. Αθήνα: Πόλις.
Kitchshelt, Η., P. Lange, G. Marks & J. Stephens (επιμ.) (1999). Continuity and change in contemporary capitalism. Cambridge: Cambridge University Press.
Ladi, S. (2013). ‘Austerity politics and administrative reform: the Eurozone crisis and its impact upon Greek public administration’, Comparative European Politics, available at: doi: 10.1057/cep. 2012.46.
Ματσαγγάνης, M. (2011) Η κοινωνική πολίτικη σε δύσκολους καιρούς: οικονομική κρίση, δημοσιονομική λιτότητα και κοινωνική προστασία. Αθήνα: Κριτική.
Matsagganis, Μ. & Μ. Flevotomou (2010). ‘Distributional implications of tax evasion in Greece’, GreeSEpaper no. 31, Hellenic Observatory Papers on Greece and Southern Europe. January.
Mitsopoulos, Μ. & T. Pelagidis (2011). Understanding the crisis in Greece: from boom to bust. London: Paigrave Macmillan.
Molina, 0. & M. Rhodes (2008). ‘The political economy of adjustment in mixed market economies: a study of Spain and Italy’, στο B. Hancke, M. Rhodes & M. Thatcher (επιμ.), Beyond varieties of capitalism: conflict, contradiction and complementarities in the European economy. Oxford: Oxford University Press.
Monastiriotis, V. (2009). ‘Greece: Country report’, στο Monasti- riotis, V., Economy (Greece) in Central and South-Eastern Europe. Europa Regional Surveys of the World Series. London: Routledge.
OECD (2011). ‘Greece: Review of the central administration’, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing.
OECD (2011). Economic Surveys: Greece. Paris: OECD Publishing.
Pagoulatos, G. (2003). Greece’s new political economy: state, finance and growth from post-war to EMU. Edited by Oxford, St. Antony’s Series.London and New York: Paigrave Macmillan.
Pitelis, C. (2012). On PUGS, GAPS and BRIGS: an insider-outsider’s perspective on structural and institutional foundations of the Greek crisis’. Contributions to Political Economy, 31:77-89.
Schmidt, V. (2003). The fritures of European capitalism. Oxford: Oxford University Press.
Schmidt, V. (2009). ‘Putting the politicai back into political economy by bringing the state back in yet again’, WorldPolitics, 61, 3: 516-546.
Σωτηρόπουλος, Δ. (2007). Κράτος και μεταρρύθμιση στη σύγχρονη Νότια Ευρώπη: Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία. Αθήνα: Ποταμός.